Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-03-06

Biologisk mångfald under lupp på Mistras jubileumsseminarium i Lund

Biologisk mångfald och klimatomställning innebär både målkonflikter och synergieffekter. För att uppmärksamma att Mistra firar 30 år 2024 och synliggöra forskningens betydelse i samhället anordnar vi en jubileumsturné. Den 9 april diskuterar vi biologisk mångfald i Lund.

Den 1 februari startade Mistras jubileumsturné, som är en del av Mistras firande av 30 år som stiftelse, där även en jubileumskonferens den 12 september stundar. Temat för turnén och konferensen är Omställning pågår. I Skellefteå diskuterades elektrifiering och samhällsomställningen i norra Sverige. Den 12 mars i Göteborg ligger fokus på cirkularitet och smarta material och den 9 april i Lund är temat Biologisk mångfald och klimatomställning – konflikter och synergier. Med avstamp i Mistras forskningsprogram diskuterar akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle hur vi tar oss an möjligheter och risker kopplat till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

När Partha Dasguptas rapport The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review publicerades 2021 fick den stor uppmärksamhet. Ett av huvudbudskapen i rapporten är att vi – för att vända förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster – behöver förstå kopplingen mellan ekonomi och vår natur.

Efter rapporten publicerats seglade biologisk mångfald upp som en stor fråga för företag och investerare att arbeta aktivt med. På FN:s konferens för biologisk mångfald, COP 15, i december 2022 antogs ett ramverk med globala mål för att vända förlusten av biologisk mångfald. Nyligen lanserades också ramverket TNFD för att stötta företag och finansiella aktörer att mäta och hantera naturrelaterade risker.

Sluter gapet mellan biologisk mångfald och finansiella systemet

Mistra valde i början av 2022 att finansiera två forskningsprogram med fokus på just kopplingen mellan biologisk mångfald och det finansiella systemet – Mistra BIOPATH och Mistra FinBio. Under jubileumsseminariet i Lund deltar företrädare från båda forskningsprogrammen för att berätta om den forskning som nu pågår och diskutera frågor gällande risker möjligheter samt vad det innebär att sätta ett pris på naturen. Susanne Arvidsson är programchef för Mistra BIOPATH vars vision är att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i alla beslut inom det finansiella systemet och i näringslivet.

– Seminariet i Lund ser jag som en unik möjlighet för konstruktiva och kreativa samtal mellan aktörer som på olika sätt kan bidra till att biologisk mångfald bättre integreras i beslutsfattande på olika nivåer i samhället. Jag kommer att betona betydelsen av att alla beslutsfattare – från den enskilde konsumenten i mataffären till globala makthavare – inser vilken oerhört viktig roll biologisk mångfald har för mänsklighetens framtid, säger Susanne Arvidsson.

Inom forskningsprogrammet Mistra Biodiversity Finance Program (Mistra FinBio), arbetar Joakim Sandberg, professor vid Göteborgs universitet. Hans forskargrupp forskar om etiska och politiska aspekter av mötet mellan ekonomiska och biologiska värden.

– Detta innefattar frågor som om vi verkligen kan sätta ett pris på naturen och vad finns det för risker och möjligheter med detta? Riskerar vi att betrakta naturen som en utbytbar ekonomisk vara som vi därmed kan slänga iväg efter användning eller är ”ekonomifieringen” av naturen kanske vår bästa chans att åskådliggöra de stora värden som står på spel? Detta kommer jag att lyfta och berätta mer om under seminariet, säger Joakim Sandberg.

Deltar i seminariet gör också Elin Larsson, chef för näringsliv och finans på WWF. Hon kommer bland annat att resonera och diskutera kring hur näringslivet kan hantera affärsrisker kring biologisk mångfald.

– Allt fler börjat prata natur och biologisk mångfald även i näringslivet och jag ser fram emot att diskutera detta på mötet i april. Jag kommer lyfta varför företag och finansiella aktörer berörs och hur kan dessa aktörer ta sig an frågan, hur olika verktyg kan hjälpa näringslivsaktörer att hantera risker och upptäcka nya möjligheter; för sin affär såväl som för planeten, säger Elin Larsson.

Anmäl dig här!

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling