Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-03-31

100 MSEK till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet

Mistras styrelse har beslutat att finansiera två programförslag inom utlysningen ”Biologisk mångfald och det finansiella systemet”. Båda forskningsprogrammen avser att stoppa förlusten av och återskapa biologisk mångfald genom tvärvetenskaplig forskning och med partners inom industrin och den finansiella sektorn.

De två programförslagen som får finansiering är Mistra biodiversity finance programme, BIOFIN, med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet som huvudsökande, och Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity, BIOPATH, med Lunds universitet som huvudsökande.

Johan Edman

– Biodiversitet handlar inte bara om artrikedom utan om hållbar utveckling i mycket vidare mening. Den svaga kopplingen till finansmarknadens aktörer är något av en felande länk idag. Kan vi bygga broar här kommer både miljön och ekonomin att tjäna på det. Det är ovanligt att Mistra finansierar två forskningsprogram inom ramen för en utlysning, men båda ansökningarna fick toppbetyg i utvärderingen och tajmingen är perfekt, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Programförslaget Mistra BIOFIN, vill öka finanssektorns förmåga att bidra till en ”naturpositiv” ekonomi. För att lyckas ska programmet utveckla metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar den befintliga biologiska mångfalden och affärsmetoder som förbättrar den. Programmet kommer att beakta etiska aspekter och styrningsfrågor kopplade till prissättning av biologisk mångfald. Att syntetisera lärdomar från tidigare och pågående marknadsinitiativ, samt undersöka framtida risker och möjligheter kommer också vara en del av arbetet. Mistra BIOFIN samlar forskare från discipliner som sällan samverkar. Däribland beräkningsbiologi och bioinformatik, ekologi och systematik, finans- och handelsekonomi samt filosofi.

– Det finansiella systemet bidrar till att underminimera biosfärens resiliens, men har också potentialen att vara en viktig hävstång för positiv förändring, genom att främja och återställa den levandestruktur som stöder mänsklig välfärd. Mistra BIOFIN kommer att utveckla verktyg och strategier som kan hjälpa investerare att på ett meningsfullt sätt integrera biosfärens komplexitet i finansiellt beslutsfattande och utforska nya alternativa modeller för naturpositiv finansiering, säger Garry Peterson, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Center och programchef för Mistra BIOFIN.

”Gyllene tillfälle att göra en större satsning”

Programförslaget BIOPATH, kommer tillsammans med sina partners kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande. Även de institutionella och politiska konsekvenserna av dessa tillvägagångssätt kommer att analyseras. BIOPATH fokuserar på förändring av markanvändning relaterad till jordbruk, skogsbruk och energi.

– BIOPATH-konsortiet består av ett noga sammansatt team av forskningsspecialister inom hållbar finans och biologisk mångfald samt inflytelserika partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter. Vi kommer att arbeta sida vid sida för att utveckla, förnya och testa de mest livskraftiga och effektiva lösningarna som krävs för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. I denna process utnyttjar vi potentialen i digital innovation och AI-expertis, säger Susanne Arvidsson, docent i finansiering och redovisning vid Lunds universitet och programchef för BIOPATH.

De inkomna programförslagen har utvärderats av en internationell expertpanel.

– Sambandet mellan biologisk mångfald och det finansiella systemet är ett nytt forskningsområde som ligger helt rätt i tiden. De två programförslagen rankades högt av den internationella expertpanelen, har olika ansatser och kompletterar varandra ypperligt. Därför ser vi det som ett gyllene tillfälle att göra en större satsning och finansiera två program. Det ska bli spännande att följa dessa nydanande forskningsprogram, säger Anna Jöborn, Mistras vd.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling