Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Utlysningar

Mistra investerar i forskning av strategisk betydelse för miljö och hållbar utveckling. Här listar vi aktuella och genomförda utlysningar.

Genomförda

Mistra Utmana

Säker och hållbar tillgång till innovationskritiska råvaror

En hållbar blå ekonomi för Sverige

Biologisk mångfald och det finansiella systemet

Mistra Innovation 23

Samhällstransformation med fokus på klimat

Energitransitioner – ett systemperspektiv

Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem

Miljökommunikation

Design för minskad exponering för farliga kemikalier

Idrott, friluftsliv och miljö

Smart underhåll av infrastruktur

Hållbar konsumtion

Geopolitik och hållbar utveckling

Samhällsförändringar för att nå klimatmål

Smarta material för hållbar utveckling

Mistra Innovation – Utlysning 4. 2016-2019

Mistra Environmental Nanotechnology

Mistra Innovation – Utlysning 3. 2015-2019

Mistra Financial Systems

Smart mobilitet och tillgänglighet

Plast i ett hållbart samhälle

Environmental Humanities

Design och resurseffektivitet för en cirkulär ekonomi

Effektiva och hållbara produktionssystem för livsmedel

Bioekonomi och skogsbruk

Mistra Innovation – Utlysning 2. 2013-2015

Mistra Closing the Loop II

Mistra Arctic Sustainable Development

Östersjöprogrammet BONUS

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling