Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-10-11

Save the date – Mistra 30 år jubileumskonferens

2024 är det 30 år sedan Mistra bildades. Det uppmärksammar vi med en jubileumskonferens den 12 september 2024 med syfte att stimulera innovation, nya tankesätt och bidra till att en hållbar omställning tar fart.

Under Mistras 30-årsjubileum vill vi uppmärksamma de positiva steg som skett inom miljöforskningen under de senaste tre decennierna, där forskningen har kommit till nytta och gjort verklig skillnad.

Genom framåtblickar och goda samtal mellan olika ämnesområden och mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle inspirerar vi till att fortsätta utforska, samverka och påverka. Ett flertal välkända forskarnamn inom klimat- och miljöområdet, både från Sverige och internationellt, kommer delta vid konferensen.

Anmälan öppnar i början av 2024.

Håll dig uppdaterad om kommande utlysningar och forskningsnyheter genom att teckna upp dig på Mistras nyhetsbrev och via våra sociala kanaler.

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling