Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskningsprogram

Läs mer om Mistras forskningsprogram från 1996 fram till idag. Blått markerar pågående program och grönt genomförda. Programnamnet länkar till mer information.

2024

Mistra Mineral Governance

Mistra Mineral Governance

Mistra Mineral Governance identifierar risker och möjligheter avseende tillgången till metaller och mineraler som anses kritiska för en hållbar omställning av samhället.

Programtid: 2024-2027

Mistra investerar: Mistra investerar 20 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

2023

Mistra Co-Creating Better Blue

Mistra Co-Creating Better Blue

Forskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer.

Programtid: 2023-2027

Mistra investerar: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

2022

Mistra BIOPATH

Mistra BIOPATH

Forskningsprogrammet Mistra BIOPATH (Pathways for an efficient alignment of the Financial System with the needs of Biodiversity) har som vision att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i alla beslut inom det finansiella systemet och i näringslivet.

Programtid: 2022-2026

Mistra investerar: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 5 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Mistra FinBio

Mistra FinBio

Mistra FinBio (Mistra Finance to Revive Biodiversity) utvecklar metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar eller stärker den befintliga biologiska mångfalden.

Programtid: 2022-2026

Mistra investerar: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 5 MSEK.

Programvärd: Stockholms universitet

2021

Mistra Electrification

Mistra Electrification

För ett fossilfritt energisystem med fokus på elektrifiering och sektorkoppling

Programtid: 2021-2026

Mistra investerar: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

Programvärd: Energiforsk

2021

Fairtrans

Fairtrans

Forskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

Programtid: 2021-2025

Mistra investerar: Mistra investerar 40 MSEK. Samfinansieras av Formas inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för klimat.

Programvärd: Stockholms universitet

2020

Mistra SafeChem

Mistra SafeChem

För en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige

Programtid: 2020-2028

Mistra investerar: Mistra investerar 140 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 60 MSEK

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

Mistra Food Futures

Mistra Food Futures

För ett svenskt livsmedelssystem som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart

Programtid: 2020-2028

Mistra investerar: Mistra investerar 128 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 32 MSEK.

Programvärd: SLU

2020

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors

Skapar en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället.

Programtid: 2020-2025

Mistra investerar: Mistra investerar 61 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 14 MSEK.

Programvärd: Mittuniversitetet

2020

Mistra Innovation 23

Mistra Innovation 23

Innovativa uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen på miljön

Programtid: 2020-2023

Mistra investerar: Mistra investerar 46 MSEK

Programvärd: Mistra

2019

Mistra Environmental Communication

Mistra Environmental Communication

Reframing communication for sustainability

Programtid: 2019-2027

Mistra investerar: Mistra investerar 108 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 12 MSEK

Programvärd: SLU

2018

Mistra InfraMaint

Mistra InfraMaint

Bidrar till en hållbar infrastruktur

Programtid: 2018-2028

Mistra investerar: Mistra investerar 103 MSEK. Deltagande parter bidrar med minst 30 % av programmets totala budget.

Programvärd: RISE, Research Institutes of Sweden AB

2018

Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest

Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen.

Programtid: 2018-2027

Mistra investerar: Mistra investerar 125 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 75 MSEK.

Programvärd: Skogsindustrierna

2017

Mistra Sustainable Consumption

Mistra Sustainable Consumption

Ökad kunskap om hållbar konsumtion

Programtid: 2017-2025

Mistra investerar: Mistra investerar 95 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

Programvärd: KTH

Mistra TerraClean

Mistra TerraClean

Utveckling av filter till nya smartare material

Programtid: 2017-2025

Mistra investerar: Mistra investerar 108 MSEK

Programvärd: KTH

Mistra Carbon Exit

Mistra Carbon Exit

Vägen till ett koldioxidneutralt samhälle

Programtid: 2017-2025

Mistra investerar: Mistra investerar 122 MSEK

Programvärd: IVL Svenska miljöinstitutet

2017

Mistra Geopolitics

Mistra Geopolitics

Navigating towards a secure and sustainable future

Programtid: 2017-2024

Mistra investerar: Mistra investerar 108 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 26 MSEK.

Programvärd: Stockholm Environment Institute

2016

Mistra STEPS

Mistra STEPS

Sustainable Plastics and Transition Pathways

Programtid: 2016-2024

Mistra investerar: Mistra investerar 95 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 32 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Mistra SAMS

Mistra SAMS

Sustainable Accessibility and Mobility Services

Programtid: 2016-2024

Mistra investerar: Mistra investerar 85 MSEK.

Programvärd: KTH

2016

Mistra Financial Systems

Mistra Financial Systems

Finansiella marknaders bidrag till en hållbar samhällsutveckling

Programtid: 2016-2020

Mistra investerar: Mistra investerar 28 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 29,5 MSEK.

Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm.

2015

Misum

Misum

Mistra Center for Sustainable Markets

Programtid: 2015-2025

Mistra investerar: Mistra investerar 133 MSEK

Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm

2015

Mistra REES

Mistra REES

Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Programtid: 2015-2023

Mistra investerar: Mistra investerar 89 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 39 MSEK.

Programvärd: Linköpings universitet

2015

The Seed Box

The Seed Box

Environmental Humanities Collaboratory

Programtid: 2015-2022

Mistra investerar: Mistra investerar 31 MSEK (total programbudget 74 MSEK där även Formas bidrar med 32 MSEK och deltagande parter med 16 MSEK)

Programvärd: Linköpings universitet

2014

Mistra Environmental Nanosafety

Mistra Environmental Nanosafety

Nya strategier för riskbedömning av nanomaterial

Programtid: 2014-2023

Mistra investerar: Mistra investerar 87 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 21,75 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

2014

Mistra Arctic Sustainable Development

Mistra Arctic Sustainable Development

Nya sätt att styra samhället mot hållbar utveckling i norr

Programtid: 2014-2018

Mistra investerar: Mistra investerade 28 MSEK, därutöver samfinanserade parterna (universitet) som ingick i programmet med 7,5 MSEK. Utöver Umeå universitet ingick Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Environment Institute och SIPRI (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) i programmet.

Programvärd: ARCUM, Arktiskt forskningscentrum vid Umeå universitet.

2014

AquaAgri

AquaAgri

- Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jordbruk

Programtid: 2014-2017

Mistra investerar: Programmet finansierades med totalt 62 MSEK, varav Mistra investerade 30 MSEK. Övrig finansiering kom från Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

Programvärd: Helene Oscarsson, Vreta Kluster

2012

Mistra Innovation

Mistra Innovation

Bidrar till SMF-satsningar på innovativa idéer med stort miljöinnehåll

Programtid: 2012-2019

Mistra investerar: Mistra investerade 89 MSEK.

Programvärd: Mistra

Mistra Closing the loop

Mistra Closing the loop

Från avfall till värdefulla resurser

Programtid: 2012-2019

Mistra investerar: Mistra investerade 84 MSEK.

Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden

Mistra Biotech

Mistra Biotech

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

Programtid: 2012-2019

Mistra investerar: Mistra investerade 95 MSEK.

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet

2012

Mistra EviEM

Mistra EviEM

- Environment and Trade in a World of Interdependence

Programtid: 2012-2017

Mistra investerar: Mistra investerade 66 MSEK.

Programvärd: Stockholm Environment Institute

2012

Mistra Indigo

Mistra Indigo

Instrument Design for Global Climate Mitigation

Programtid: 2012-2015

Mistra investerar: Mistra investerade 25 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

2011

Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion

För en systemförändring av den svenska modebranschen

Programtid: 2011-2019

Mistra investerar: Mistra investerade 80 MSEK.

Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden

2011

Mistra Arctic Futures

Mistra Arctic Futures

Programtid: 2011-2013

Mistra investerar: Mistra investerade 38 MSEK.

Programvärd: Polarforskningssekretariatet

2010

Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures

Sustainable urbanisation where cities are accessible, green and fair

Programtid: 2010-2019

Mistra investerar: Mistra investerade 169 MSEK.

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

2009

Mistra Future Forests

Mistra Future Forests

Hållbara strategier för skogen och dess värden.

Programtid: 2009-2016

Mistra investerar: Mistra investerade 55 MSEK.

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2008

Mistra-SWECIA

Mistra-SWECIA

- Mistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation

Programtid: 2008-2015

Mistra investerar: Mistra investerade 87 MSEK.

Programvärd: SMHI

MistraPharma

MistraPharma

Programtid: 2008-2015

Mistra investerar: Mistra investerade 94,2 MSEK

Programvärd: Stockholms universitet

2007

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre

Sustainability Science for Biosphere Stewardship

Programtid: 2007-2018

Mistra investerar: Mistra investerade 192 MSEK.

Programvärd: Stockholms universitet

2007

ENTWINED

ENTWINED

- Environment and Trade in a World of Interdependence

Programtid: 2007-2013

Mistra investerar: Mistra investerade 53 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

2006

E4 Mistra

E4 Mistra

- Energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer

Programtid: 2006-2014

Mistra investerar: Mistra investerade 43 MSEK.

Programvärd: Volvo Technology AB

2006

PlantComMistra

PlantComMistra

Programtid: 2006-2013

Mistra investerar: Mistra investerade 69 MSEK.

Programvärd: Stockholms universitet

2006

SIRP

SIRP

- Sustainable Investment Research Platform

Programtid: 2006-2012

Mistra investerar: Mistra investerade 96 MSEK.

Programvärd: Handelshögskolan vid Umeå universitet

2006

Transport Mistra

Transport Mistra

Programtid: 2006-2008

Mistra investerar: Mistra investerade 31 MSEK

Programvärd: Trivector AB

2004

Stålkretsloppet

Stålkretsloppet

Programtid: 2004-2013

Mistra investerar: Mistra investerade 97 MSEK och industrin investerade 132 MSEK.

Programvärd: Jernkontoret

2004

Clipore

Clipore

- Mistras climate policy research programme

Programtid: 2004-2011

Mistra investerar: Mistra investerade 106 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

2004

Svartlutsförgasning

Svartlutsförgasning

Programtid: 2004-2010

Mistra investerar: Mistra investerade 43 MSEK.

Programvärd: BLG-programmet AB

MASE

MASE

- Mikrobiell aktivitet för en sund miljö

Programtid: 2004-2010

Mistra investerar: Mistra investerar 58 MSEK.

Programvärd: MASE Laboratorier AB

2003

DOM

DOM

- Domesticering av mikroorganismer

Programtid: 2003-2011

Mistra investerar: Mistra investerade 61,3 MSEK

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2003

PERSEA

PERSEA

- Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamål

Programtid: 2003-2010

Mistra investerar: Mistra investerade 34,7 MSEK.

Programvärd: Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Marine Paint

Marine Paint

- Åtgärder mot påväxt på båtar

Programtid: 2003-2010

Mistra investerar: Mistra investerade 83 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

Greenchem

Greenchem

– Specialkemikalier från förnyelsebara råvaror

Programtid: 2003-2010

Mistra investerar: Mistra investerade 70 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

2002

Heureka

Heureka

– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruket

Programtid: 2002-2009

Mistra investerar: Mistra investerade 21 MSEK.

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2001

HagmarksMISTRA

HagmarksMISTRA

- Management of Seminatural Grasslands - Economics and Ecology

Programtid: 2001-2008

Mistra investerar: Mistra investerade 45 MSEK.

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2000

Ljudlandskap för bättre hälsa

Ljudlandskap för bättre hälsa

Programtid: 2000-2007

Mistra investerar: Mistra investerade 40 MSEK.

Programvärd: Chalmers Tekniska Högskola

1999

NewS

NewS

– Ny strategi för riskhantering av kemikalier

Programtid: 1999-2009

Mistra investerar: Mistra investerade 76,1 MSEK.

Programvärd: KTH

1999

LUSTRA

LUSTRA

- Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaser

Programtid: 1999-2007

Mistra investerar: Mistra investerade 60 MSEK.

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

ASTA

ASTA

- Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningar

Programtid: 1999-2007

Mistra investerar: Mistra investerade 60 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

1999

MARE

MARE

- Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystem

Programtid: 1999-2006

Mistra investerar: Mistra investerade 64 MSEK.

Programvärd: Stockholm universitet

1998

Urban Water

Urban Water

– Framtidens uthålliga va-system

Programtid: 1998-2006

Mistra investerar: Mistra investerade 65 MSEK. Total omfattning ca 100 MSEK.

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

Fjäll-Mistra

Fjäll-Mistra

Uthållig utveckling i fjällregionen

Programtid: 1998-2006

Mistra investerar: Mistra investerade 85 MSEK.

Programvärd: SLU

1997

Mistras bränslecellsprogram

Mistras bränslecellsprogram

– Fuel Cells in a Sustainable Society

Programtid: 1997-2010

Mistra investerar: Mistra investerade 121 MSEK.

Programvärd: KTH

1997

MAT 21

MAT 21

- uthållig livsmedelsproduktion

Programtid: 1997-2008

Mistra investerar: Mistra investerade 123 MSEK och näringslivet bidrog med 11 MSEK.

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

1997

RESE

RESE

- Fjärranalys för miljön

Programtid: 1997-2005

Mistra investerar: Mistra investerade 85 MSEK.

Programvärd: Metria Miljöanalys, Lantmäteriet

1997

SUCOZOMA

SUCOZOMA

- Bärkraftig förvaltning av kustresurser

Programtid: 1997-2004

Mistra investerar: Mistra investerade 80 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

MiMi

MiMi

- Mitigating the Environmental Impact of Mining Waste

Programtid: 1997-2004

Mistra investerar: Mistra investerade 76 MSEK. Dessutom tillkom medel från näringslivet.

Programvärd: Luleå tekniska universitet

1997

COLDREM

COLDREM

- Marksanering i ett kallt klimat

Programtid: 1997-2003

Mistra investerar: Mistra investerade 44 MSEK

Programvärd: Umeå universitet

1996

VASTRA

VASTRA

- Vattenstrategiska forskningsprogrammet

Programtid: 1996-2005

Mistra investerar: Mistra investerade 68,5 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

Biosignal

Biosignal

– Kommersiellt mogna metoder för biologisk bekämpning av skadeinsekter

Programtid: 1996-2005

Mistra investerar: Mistra investerade 68 MSEK.

Programvärd: SLU

1996

SUFOR

SUFOR

- Uthålligt skogsbruk i södra Sverige

Programtid: 1996-2004

Mistra investerar: Mistra investerade 108 MSEK.

Programvärd: SLU

ÅSC

ÅSC

- Ångström Solenergicentrum

Programtid: 1996-2004

Mistra investerar: Mistra investerade 75 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.

Programvärd: Uppsala universitet

1996

KAM

KAM

– Kretsloppsanpassad massafabrik

Programtid: 1996-2003

Mistra investerar: Mistra investerade 90 MSEK. Näringslivets stöd uppgick till 18 MSEK.

Programvärd: Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI

SWECLIM

SWECLIM

- Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogram

Programtid: 1996-2003

Mistra investerar: Mistra investerade 66,7 MSEK.

Programvärd: SMHI

MAaF

MAaF

- Mikrobiell antagonism mot svampar

Programtid: 1996-2003

Mistra investerar: Mistra investerade 65 MSEK. Näringslivets bidrog med 14 MSEK.

Programvärd: SLU

1996

ByggMISTRA

ByggMISTRA

- Kretsloppsanpassat byggande

Programtid: 1996-2002

Mistra investerar: Mistra investerade 39 MSEK.

Programvärd: Chalmers

1996

UTVÄGAR

UTVÄGAR

– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturer

Programtid: 1996-2001

Mistra investerar: Mistra investerade 22 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling