Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Programportföljen

I cirkeldiagrammet nedan finns information om Mistras programportfölj sorterad efter programvärd, pågående och genomförda program samt tematisk indelning.

Svartlutsförgasning

A&

A&A&

2004-2010

A&

Mistra investerade 43 MSEK.

A&

BLG-programmet ABA&1

Mistra Urban Futures

A&

Sustainable urbanisation where cities are accessible, green and fair

A&A&

2010-2019

A&

Mistra investerade 169 MSEK.

A&

Chalmers tekniska högskolaA&2

Ljudlandskap för bättre hälsa

A&

A&A&

2000-2007

A&

Mistra investerade 40 MSEK.

A&

Chalmers Tekniska HögskolaA&3

Urban Water

A&

– Framtidens uthålliga va-system

A&A&

1998-2006

A&

Mistra investerade 65 MSEK. Total omfattning ca 100 MSEK.

A&

Chalmers tekniska högskolaA&4

ByggMISTRA

A&

- Kretsloppsanpassat byggande

A&A&

1996-2002

A&

Mistra investerade 39 MSEK.

A&

Chalmers A&5

Mistra Electrification

A&

För ett fossilfritt energisystem med fokus på elektrifiering och sektorkoppling

A&A&

2021-2026

A&

Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

A&

EnergiforskA&6

Marine Paint

A&

- Åtgärder mot påväxt på båtar

A&A&

2003-2010

A&

Mistra investerade 83 MSEK.

A&

Göteborgs universitetA&7

VASTRA

A&

- Vattenstrategiska forskningsprogrammet

A&A&

1996-2005

A&

Mistra investerade 68,5 MSEK.

A&

Göteborgs universitetA&8

SUCOZOMA

A&

- Bärkraftig förvaltning av kustresurser

A&A&

1997-2004

A&

Mistra investerade 80 MSEK.

A&

Göteborgs universitetA&9

Mistra Co-Creating Better Blue

A&

Forskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer.

A&A&

2023-2027

A&

Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

A&

Göteborgs universitetA&10

Misum

A&

Mistra Center for Sustainable Markets

A&A&

2015-2025

A&

Mistra investerar 133 MSEK

A&

Handelshögskolan i StockholmA&11

Mistra Financial Systems

A&

Finansiella marknaders bidrag till en hållbar samhällsutveckling

A&A&

2016-2020

A&

Mistra investerar 28 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 29,5 MSEK.

A&

Handelshögskolan i Stockholm.A&12

Mistra SafeChem

A&

För en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige

A&A&

2020-2028

A&

Mistra investerar 140 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 60 MSEK

A&

IVL Svenska MiljöinstitutetA&13

Mistra Carbon Exit

A&

Vägen till ett koldioxidneutralt samhälle

A&A&

2017-2025

A&

Mistra investerar 122 MSEK

A&

IVL Svenska miljöinstitutetA&14

Mistra EviEM

A&

- Environment and Trade in a World of Interdependence

A&A&

2012-2017

A&

Mistra investerade 66 MSEK.

A&

Stockholm Environment InstituteA&15

Mistra Indigo

A&

Instrument Design for Global Climate Mitigation

A&A&

2012-2015

A&

Mistra investerade 25 MSEK.

A&

IVL Svenska MiljöinstitutetA&16

ENTWINED

A&

- Environment and Trade in a World of Interdependence

A&A&

2007-2013

A&

Mistra investerade 53 MSEK.

A&

IVL Svenska MiljöinstitutetA&17

Clipore

A&

- Mistras climate policy research programme

A&A&

2004-2011

A&

Mistra investerade 106 MSEK.

A&

IVL Svenska MiljöinstitutetA&18

ASTA

A&

- Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningar

A&A&

1999-2007

A&

Mistra investerade 60 MSEK.

A&

IVL Svenska MiljöinstitutetA&19

Stålkretsloppet

A&

A&A&

2004-2013

A&

Mistra investerade 97 MSEK och industrin investerade 132 MSEK.

A&

JernkontoretA&20

Mistra Sustainable Consumption

A&

Ökad kunskap om hållbar konsumtion

A&A&

2017-2025

A&

Mistra investerar 95 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

A&

KTHA&21

Mistra TerraClean

A&

Utveckling av filter till nya smartare material

A&A&

2017-2025

A&

Mistra investerar 108 MSEK

A&

KTHA&22

Mistra SAMS

A&

Sustainable Accessibility and Mobility Services

A&A&

2016-2024

A&

Mistra investerar 85 MSEK.

A&

KTHA&23

Mistras bränslecellsprogram

A&

– Fuel Cells in a Sustainable Society

A&A&

1997-2010

A&

Mistra investerade 121 MSEK.

A&

KTHA&24

NewS

A&

– Ny strategi för riskhantering av kemikalier

A&A&

1999-2009

A&

Mistra investerade 76,1 MSEK.

A&

KTHA&25

The Seed Box

A&

Environmental Humanities Collaboratory

A&A&

2015-2022

A&

Mistra investerar 31 MSEK (total programbudget 74 MSEK där även Formas bidrar med 32 MSEK och deltagande parter med 16 MSEK)

A&

Linköpings universitetA&26

Mistra REES

A&

Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

A&A&

2015-2023

A&

Mistra investerar 89 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 39 MSEK.

A&

Linköpings universitetA&27

MiMi

A&

- Mitigating the Environmental Impact of Mining Waste

A&A&

1997-2004

A&

Mistra investerade 76 MSEK. Dessutom tillkom medel från näringslivet.

A&

Luleå tekniska universitetA&28

Mistra STEPS

A&

Sustainable Plastics and Transition Pathways

A&A&

2016-2024

A&

Mistra investerar 95 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 32 MSEK.

A&

Lunds universitetA&29

Mistra Environmental Nanosafety

A&

Nya strategier för riskbedömning av nanomaterial

A&A&

2014-2023

A&

Mistra investerar 87 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 21,75 MSEK.

A&

Lunds universitetA&30

Mistra BIOPATH

A&

Forskningsprogrammet Mistra BIOPATH (Pathways for an efficient alignment of the Financial System with the needs of Biodiversity) har som vision att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i alla beslut inom det finansiella systemet och i näringslivet.

A&A&

2022-2026

A&

Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 5 MSEK.

A&

Lunds universitetA&31

Greenchem

A&

– Specialkemikalier från förnyelsebara råvaror

A&A&

2003-2010

A&

Mistra investerade 70 MSEK.

A&

Lunds universitetA&32

UTVÄGAR

A&

– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturer

A&A&

1996-2001

A&

Mistra investerade 22 MSEK.

A&

Lunds universitetA&33

Mistra Mineral Governance

A&

Mistra Mineral Governance identifierar risker och möjligheter avseende tillgången till metaller och mineraler som anses kritiska för en hållbar omställning av samhället.

A&A&

2024-2027

A&

Mistra investerar 20 MSEK.

A&

Lunds universitetA&34

MASE

A&

- Mikrobiell aktivitet för en sund miljö

A&A&

2004-2010

A&

Mistra investerar 58 MSEK.

A&

MASE Laboratorier ABA&35

RESE

A&

- Fjärranalys för miljön

A&A&

1997-2005

A&

Mistra investerade 85 MSEK.

A&

Metria Miljöanalys, LantmäterietA&36

Mistra Innovation 23

A&

Innovativa uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen på miljön

A&A&

2020-2023

A&

Mistra investerar 46 MSEK

A&

MistraA&37

Mistra Innovation

A&

Bidrar till SMF-satsningar på innovativa idéer med stort miljöinnehåll

A&A&

2012-2019

A&

Mistra investerade 89 MSEK.

A&

MistraA&38

Mistra Sport & Outdoors

A&

Skapar en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället.

A&A&

2020-2025

A&

Mistra investerar 61 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 14 MSEK.

A&

MittuniversitetetA&39

Mistra Arctic Futures

A&

A&A&

2011-2013

A&

Mistra investerade 38 MSEK.

A&

PolarforskningssekretariatetA&40

Mistra InfraMaint

A&

Bidrar till en hållbar infrastruktur

A&A&

2018-2028

A&

Mistra investerar 103 MSEK. Deltagande parter bidrar med minst 30 % av programmets totala budget.

A&

RISE, Research Institutes of Sweden ABA&41

Mistra Future Fashion

A&

För en systemförändring av den svenska modebranschen

A&A&

2011-2019

A&

Mistra investerade 80 MSEK.

A&

RISE Research Institutes of SwedenA&42

Mistra Closing the loop

A&

Från avfall till värdefulla resurser

A&A&

2012-2019

A&

Mistra investerade 84 MSEK.

A&

RISE Research Institutes of SwedenA&43

Mistra Geopolitics

A&

Navigating towards a secure and sustainable future

A&A&

2017-2024

A&

Mistra investerar 108 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 26 MSEK.

A&

Stockholm Environment InstituteA&44

Mistra Digital Forest

A&

Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen.

A&A&

2018-2027

A&

Mistra investerar 125 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 75 MSEK.

A&

SkogsindustriernaA&45

KAM

A&

– Kretsloppsanpassad massafabrik

A&A&

1996-2003

A&

Mistra investerade 90 MSEK. Näringslivets stöd uppgick till 18 MSEK.

A&

Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFIA&46

Mistra Environmental Communication

A&

Reframing communication for sustainability

A&A&

2019-2027

A&

Mistra investerar 108 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 12 MSEK

A&

SLUA&47

Mistra Food Futures

A&

För ett svenskt livsmedelssystem som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart

A&A&

2020-2028

A&

Mistra investerar 128 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 32 MSEK.

A&

SLUA&48

Mistra Biotech

A&

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

A&A&

2012-2019

A&

Mistra investerade 95 MSEK.

A&

Sveriges lantbruksuniversitetA&49

Mistra Future Forests

A&

Hållbara strategier för skogen och dess värden.

A&A&

2009-2016

A&

Mistra investerade 55 MSEK.

A&

Sveriges lantbruksuniversitet, SLUA&50

DOM

A&

- Domesticering av mikroorganismer

A&A&

2003-2011

A&

Mistra investerade 61,3 MSEK

A&

Sveriges lantbruksuniversitet, SLUA&51

Heureka

A&

– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruket

A&A&

2002-2009

A&

Mistra investerade 21 MSEK.

A&

Sveriges lantbruksuniversitet, SLUA&52

MAT 21

A&

- uthållig livsmedelsproduktion

A&A&

1997-2008

A&

Mistra investerade 123 MSEK och näringslivet bidrog med 11 MSEK.

A&

Sveriges lantbruksuniversitet, SLUA&53

HagmarksMISTRA

A&

- Management of Seminatural Grasslands - Economics and Ecology

A&A&

2001-2008

A&

Mistra investerade 45 MSEK.

A&

Sveriges lantbruksuniversitet, SLUA&54

LUSTRA

A&

- Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaser

A&A&

1999-2007

A&

Mistra investerade 60 MSEK.

A&

Sveriges lantbruksuniversitet, SLUA&55

Fjäll-Mistra

A&

Uthållig utveckling i fjällregionen

A&A&

1998-2006

A&

Mistra investerade 85 MSEK.

A&

SLUA&56

Biosignal

A&

– Kommersiellt mogna metoder för biologisk bekämpning av skadeinsekter

A&A&

1996-2005

A&

Mistra investerade 68 MSEK.

A&

SLUA&57

SUFOR

A&

- Uthålligt skogsbruk i södra Sverige

A&A&

1996-2004

A&

Mistra investerade 108 MSEK.

A&

SLUA&58

MAaF

A&

- Mikrobiell antagonism mot svampar

A&A&

1996-2003

A&

Mistra investerade 65 MSEK. Näringslivets bidrog med 14 MSEK.

A&

SLUA&59

Mistra-SWECIA

A&

- Mistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation

A&A&

2008-2015

A&

Mistra investerade 87 MSEK.

A&

SMHIA&60

SWECLIM

A&

- Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogram

A&A&

1996-2003

A&

Mistra investerade 66,7 MSEK.

A&

SMHIA&61

Stockholm Resilience Centre

A&

Sustainability Science for Biosphere Stewardship

A&A&

2007-2018

A&

Mistra investerade 192 MSEK.

A&

Stockholms universitetA&62

Fairtrans

A&

Forskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

A&A&

2021-2025

A&

Mistra investerar 40 MSEK. Samfinansieras av Formas inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för klimat.

A&

Stockholms universitetA&63

MistraPharma

A&

A&A&

2008-2015

A&

Mistra investerade 94,2 MSEK

A&

Stockholms universitetA&64

PlantComMistra

A&

A&A&

2006-2013

A&

Mistra investerade 69 MSEK.

A&

Stockholms universitetA&65

Mistra FinBio

A&

Mistra FinBio (Mistra Finance to Revive Biodiversity) utvecklar metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar eller stärker den befintliga biologiska mångfalden.

A&A&

2022-2026

A&

Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 5 MSEK.

A&

Stockholms universitetA&66

MARE

A&

- Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystem

A&A&

1999-2006

A&

Mistra investerade 64 MSEK.

A&

Stockholm universitetA&67

Transport Mistra

A&

A&A&

2006-2008

A&

Mistra investerade 31 MSEK

A&

Trivector ABA&68

Mistra Arctic Sustainable Development

A&

Nya sätt att styra samhället mot hållbar utveckling i norr

A&A&

2014-2018

A&

Mistra investerade 28 MSEK, därutöver samfinanserade parterna (universitet) som ingick i programmet med 7,5 MSEK. Utöver Umeå universitet ingick Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Environment Institute och SIPRI (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) i programmet.

A&

ARCUM, Arktiskt forskningscentrum vid Umeå universitet.A&69

SIRP

A&

- Sustainable Investment Research Platform

A&A&

2006-2012

A&

Mistra investerade 96 MSEK.

A&

Handelshögskolan vid Umeå universitetA&70

PERSEA

A&

- Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamål

A&A&

2003-2010

A&

Mistra investerade 34,7 MSEK.

A&

Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.A&71

ÅSC

A&

- Ångström Solenergicentrum

A&A&

1996-2004

A&

Mistra investerade 75 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.

A&

Uppsala universitetA&72

COLDREM

A&

- Marksanering i ett kallt klimat

A&A&

1997-2003

A&

Mistra investerade 44 MSEK

A&

Umeå universitetA&73

E4 Mistra

A&

- Energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer

A&A&

2006-2014

A&

Mistra investerade 43 MSEK.

A&

Volvo Technology ABA&74

AquaAgri

A&

- Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jordbruk

A&A&

2014-2017

A&

Programmet finansierades med totalt 62 MSEK, varav Mistra investerade 30 MSEK. Övrig finansiering kom från Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

A&

Helene Oscarsson, Vreta KlusterA&75

1, 1, Programportfölj, 0
1, 2, 01: BLG-programmet AB
1, 3, 1=Svartlutsförgasning_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 43
2, 1, Programportfölj, 0
2, 2, 02: Chalmers
2, 3, 2=Mistra Urban Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-17.jpeg, 169
3, 1, Programportfölj, 0
3, 2, 02: Chalmers
3, 3, 3=Ljudlandskap för bättre hälsa_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 40
4, 1, Programportfölj, 0
4, 2, 02: Chalmers
4, 3, 4=Urban Water_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 65
5, 1, Programportfölj, 0
5, 2, 02: Chalmers
5, 3, 5=ByggMISTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 39
6, 1, Programportfölj, 0
6, 2, 03: Energiforsk
6, 3, 6=Mistra Electrification_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-2.jpeg, 0
6, 4, 6=Mistra Electrification%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-2.jpeg, 50
7, 1, Programportfölj, 0
7, 2, 04: GU
7, 3, 7=Marine Paint_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 83
8, 1, Programportfölj, 0
8, 2, 04: GU
8, 3, 8=VASTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 68
9, 1, Programportfölj, 0
9, 2, 04: GU
9, 3, 9=SUCOZOMA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 80
10, 1, Programportfölj, 0
10, 2, 04: GU
10, 3, 10=Mistra Co-Creating Better Blue_https://mistra.org/wp-content/uploads/2023/01/MistraC2B2.png, 0
10, 4, 10=Mistra Co-Creating Better Blue%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2023/01/MistraC2B2.png, 50
11, 1, Programportfölj, 0
11, 2, 06: HHS
11, 3, 11=Misum_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-15.jpeg, 0
11, 4, 11=Misum%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-15.jpeg, 133
12, 1, Programportfölj, 0
12, 2, 06: HHS
12, 3, 12=Mistra Financial Systems_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 28
13, 1, Programportfölj, 0
13, 2, 07: IVL Svenska Miljöinstitutet
13, 3, 13=Mistra SafeChem_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/02/image.jpeg, 0
13, 4, 13=Mistra SafeChem%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/02/image.jpeg, 70
14, 1, Programportfölj, 0
14, 2, 07: IVL Svenska Miljöinstitutet
14, 3, 14=Mistra Carbon Exit_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-35.jpeg, 0
14, 4, 14=Mistra Carbon Exit%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-35.jpeg, 122
15, 1, Programportfölj, 0
15, 2, 07: IVL Svenska Miljöinstitutet
15, 3, 15=Mistra EviEM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-40.jpeg, 66
16, 1, Programportfölj, 0
16, 2, 07: IVL Svenska Miljöinstitutet
16, 3, 16=Mistra Indigo_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 25
17, 1, Programportfölj, 0
17, 2, 07: IVL Svenska Miljöinstitutet
17, 3, 17=ENTWINED_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 53
18, 1, Programportfölj, 0
18, 2, 07: IVL Svenska Miljöinstitutet
18, 3, 18=Clipore_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 106
19, 1, Programportfölj, 0
19, 2, 07: IVL Svenska Miljöinstitutet
19, 3, 19=ASTA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 60
20, 1, Programportfölj, 0
20, 2, 09: Jernkontoret
20, 3, 20=Stålkretsloppet_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 97
21, 1, Programportfölj, 0
21, 2, 10: KTH
21, 3, 21=Mistra Sustainable Consumption_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-9.jpeg, 0
21, 4, 21=Mistra Sustainable Consumption%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-9.jpeg, 95
22, 1, Programportfölj, 0
22, 2, 10: KTH
22, 3, 22=Mistra TerraClean_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-19.jpeg, 0
22, 4, 22=Mistra TerraClean%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-19.jpeg, 108
23, 1, Programportfölj, 0
23, 2, 10: KTH
23, 3, 23=Mistra SAMS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-21.jpeg, 0
23, 4, 23=Mistra SAMS%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-21.jpeg, 85
24, 1, Programportfölj, 0
24, 2, 10: KTH
24, 3, 24=Mistras bränslecellsprogram_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 121
25, 1, Programportfölj, 0
25, 2, 10: KTH
25, 3, 25=NewS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 76
26, 1, Programportfölj, 0
26, 2, 11: LiU
26, 3, 26=The Seed Box_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-11.jpeg, 31
27, 1, Programportfölj, 0
27, 2, 11: LiU
27, 3, 27=Mistra REES_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-23.jpeg, 89
28, 1, Programportfölj, 0
28, 2, 12: LTU
28, 3, 28=MiMi_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 76
29, 1, Programportfölj, 0
29, 2, 13: LU
29, 3, 29=Mistra STEPS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-13.jpeg, 0
29, 4, 29=Mistra STEPS%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-13.jpeg, 95
30, 1, Programportfölj, 0
30, 2, 13: LU
30, 3, 30=Mistra Environmental Nanosafety_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-31.jpeg, 87
31, 1, Programportfölj, 0
31, 2, 13: LU
31, 3, 31=Mistra BIOPATH_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/10/image.png, 0
31, 4, 31=Mistra BIOPATH%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/10/image.png, 50
32, 1, Programportfölj, 0
32, 2, 13: LU
32, 3, 32=Greenchem_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 70
33, 1, Programportfölj, 0
33, 2, 13: LU
33, 3, 33=UTVÄGAR_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 22
34, 1, Programportfölj, 0
34, 2, 13: LU
34, 3, 34=Mistra Mineral Governance_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 0
34, 4, 34=Mistra Mineral Governance%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 20
35, 1, Programportfölj, 0
35, 2, 14: MASE Laboratorier AB
35, 3, 35=MASE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 58
36, 1, Programportfölj, 0
36, 2, 16: Metria Miljöanalys/LMV
36, 3, 36=RESE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 85
37, 1, Programportfölj, 0
37, 2, 17: Mistra
37, 3, 37=Mistra Innovation 23_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image-1.jpeg, 46
38, 1, Programportfölj, 0
38, 2, 17: Mistra
38, 3, 38=Mistra Innovation_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image-1.jpeg, 89
39, 1, Programportfölj, 0
39, 2, 18: Miun
39, 3, 39=Mistra Sport & Outdoors_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image.jpeg, 0
39, 4, 39=Mistra Sport & Outdoors%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image.jpeg, 56
40, 1, Programportfölj, 0
40, 2, 19: Polarforskningssekretariatet
40, 3, 40=Mistra Arctic Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 38
41, 1, Programportfölj, 0
41, 2, 20: RISE
41, 3, 41=Mistra InfraMaint_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/Mistra-Inframaint-ny.jpg, 0
41, 4, 41=Mistra InfraMaint%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/Mistra-Inframaint-ny.jpg, 49
42, 1, Programportfölj, 0
42, 2, 20: RISE
42, 3, 42=Mistra Future Fashion_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-28.jpeg, 80
43, 1, Programportfölj, 0
43, 2, 20: RISE
43, 3, 43=Mistra Closing the loop_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-33.jpeg, 84
44, 1, Programportfölj, 0
44, 2, 21: SEI
44, 3, 44=Mistra Geopolitics_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-26.jpeg, 0
44, 4, 44=Mistra Geopolitics%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-26.jpeg, 108
45, 1, Programportfölj, 0
45, 2, 22: Skogsindustrierna
45, 3, 45=Mistra Digital Forest_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-5.jpeg, 0
45, 4, 45=Mistra Digital Forest%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-5.jpeg, 61
46, 1, Programportfölj, 0
46, 2, 23: Skogsindustrins tekn forskn inst
46, 3, 46=KAM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 90
47, 1, Programportfölj, 0
47, 2, 24: SLU
47, 3, 47=Mistra Environmental Communication_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 0
47, 4, 47=Mistra Environmental Communication%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 54
48, 1, Programportfölj, 0
48, 2, 24: SLU
48, 3, 48=Mistra Food Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-3.jpeg, 0
48, 4, 48=Mistra Food Futures%F2_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-3.jpeg, 64
49, 1, Programportfölj, 0
49, 2, 24: SLU
49, 3, 49=Mistra Biotech_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-36.jpeg, 95
50, 1, Programportfölj, 0
50, 2, 24: SLU
50, 3, 50=Mistra Future Forests_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-44.jpeg, 55
51, 1, Programportfölj, 0
51, 2, 24: SLU
51, 3, 51=DOM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-10.jpeg, 61
52, 1, Programportfölj, 0
52, 2, 24: SLU
52, 3, 52=Heureka_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p24.jpg, 21
53, 1, Programportfölj, 0
53, 2, 24: SLU
53, 3, 53=MAT 21_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-11.jpeg, 123
54, 1, Programportfölj, 0
54, 2, 24: SLU
54, 3, 54=HagmarksMISTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 45
55, 1, Programportfölj, 0
55, 2, 24: SLU
55, 3, 55=LUSTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p19.jpg, 60
56, 1, Programportfölj, 0
56, 2, 24: SLU
56, 3, 56=Fjäll-Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p17.jpg, 85
57, 1, Programportfölj, 0
57, 2, 24: SLU
57, 3, 57=Biosignal_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p09.jpg, 68
58, 1, Programportfölj, 0
58, 2, 24: SLU
58, 3, 58=SUFOR_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-12.jpeg, 108
59, 1, Programportfölj, 0
59, 2, 24: SLU
59, 3, 59=MAaF_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-12.jpeg, 65
60, 1, Programportfölj, 0
60, 2, 25: SMHI
60, 3, 60=Mistra-SWECIA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 87
61, 1, Programportfölj, 0
61, 2, 25: SMHI
61, 3, 61=SWECLIM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 67
62, 1, Programportfölj, 0
62, 2, 26: SU
62, 3, 62=Stockholm Resilience Centre_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/image-3.jpeg, 192
63, 1, Programportfölj, 0
63, 2, 26: SU
63, 3, 63=Fairtrans_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image.jpeg, 0
63, 4, 63=Fairtrans%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image.jpeg, 
64, 1, Programportfölj, 0
64, 2, 26: SU
64, 3, 64=MistraPharma_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 95
65, 1, Programportfölj, 0
65, 2, 26: SU
65, 3, 65=PlantComMistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 69
66, 1, Programportfölj, 0
66, 2, 26: SU
66, 3, 66=Mistra FinBio_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/FinBio-logo.png, 0
66, 4, 66=Mistra FinBio%F1_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/FinBio-logo.png, 50
67, 1, Programportfölj, 0
67, 2, 26: SU
67, 3, 67=MARE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 64
68, 1, Programportfölj, 0
68, 2, 27: Trivector AB
68, 3, 68=Transport Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 31
69, 1, Programportfölj, 0
69, 2, 28: UmU
69, 3, 69=Mistra Arctic Sustainable Development_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-38.jpeg, 28
70, 1, Programportfölj, 0
70, 2, 28: UmU
70, 3, 70=SIRP_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 96
71, 1, Programportfölj, 0
71, 2, 29: UU
71, 3, 71=PERSEA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 35
72, 1, Programportfölj, 0
72, 2, 29: UU
72, 3, 72=ÅSC_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 75
73, 1, Programportfölj, 0
73, 2, 29: UU
73, 3, 73=COLDREM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 44
74, 1, Programportfölj, 0
74, 2, 30: Volvo Technology
74, 3, 74=E4 Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 43
75, 1, Programportfölj, 0
75, 2, 31: Vreta Kluster
75, 3, 75=AquaAgri_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-42.jpeg, 30
1, 1, Programportfölj, 0
1, 2, Genomförda program,
1, 3, 1=Svartlutsförgasning_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
2, 1, Programportfölj, 0
2, 2, Genomförda program,
2, 3, 2=Mistra Urban Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-17.jpeg, 1
3, 1, Programportfölj, 0
3, 2, Genomförda program,
3, 3, 3=Ljudlandskap för bättre hälsa_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
4, 1, Programportfölj, 0
4, 2, Genomförda program,
4, 3, 4=Urban Water_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
5, 1, Programportfölj, 0
5, 2, Genomförda program,
5, 3, 5=ByggMISTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
6, 1, Programportfölj, 0
6, 2, Pågående program i fas 1,
6, 3, 6=Mistra Electrification_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-2.jpeg, 1
7, 1, Programportfölj, 0
7, 2, Genomförda program,
7, 3, 7=Marine Paint_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
8, 1, Programportfölj, 0
8, 2, Genomförda program,
8, 3, 8=VASTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
9, 1, Programportfölj, 0
9, 2, Genomförda program,
9, 3, 9=SUCOZOMA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
10, 1, Programportfölj, 0
10, 2, Pågående program i fas 1,
10, 3, 10=Mistra Co-Creating Better Blue_https://mistra.org/wp-content/uploads/2023/01/MistraC2B2.png, 1
11, 1, Programportfölj, 0
11, 2, Pågående program i fas 2,
11, 3, 11=Misum_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-15.jpeg, 1
12, 1, Programportfölj, 0
12, 2, Genomförda program,
12, 3, 12=Mistra Financial Systems_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
13, 1, Programportfölj, 0
13, 2, Pågående program i fas 2,
13, 3, 13=Mistra SafeChem_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/02/image.jpeg, 1
14, 1, Programportfölj, 0
14, 2, Pågående program i fas 2,
14, 3, 14=Mistra Carbon Exit_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-35.jpeg, 1
15, 1, Programportfölj, 0
15, 2, Genomförda program,
15, 3, 15=Mistra EviEM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-40.jpeg, 1
16, 1, Programportfölj, 0
16, 2, Genomförda program,
16, 3, 16=Mistra Indigo_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
17, 1, Programportfölj, 0
17, 2, Genomförda program,
17, 3, 17=ENTWINED_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
18, 1, Programportfölj, 0
18, 2, Genomförda program,
18, 3, 18=Clipore_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
19, 1, Programportfölj, 0
19, 2, Genomförda program,
19, 3, 19=ASTA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
20, 1, Programportfölj, 0
20, 2, Genomförda program,
20, 3, 20=Stålkretsloppet_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
21, 1, Programportfölj, 0
21, 2, Pågående program i fas 2,
21, 3, 21=Mistra Sustainable Consumption_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-9.jpeg, 1
22, 1, Programportfölj, 0
22, 2, Pågående program i fas 2,
22, 3, 22=Mistra TerraClean_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-19.jpeg, 1
23, 1, Programportfölj, 0
23, 2, Pågående program i fas 2,
23, 3, 23=Mistra SAMS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-21.jpeg, 1
24, 1, Programportfölj, 0
24, 2, Genomförda program,
24, 3, 24=Mistras bränslecellsprogram_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
25, 1, Programportfölj, 0
25, 2, Genomförda program,
25, 3, 25=NewS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
26, 1, Programportfölj, 0
26, 2, Genomförda program,
26, 3, 26=The Seed Box_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-11.jpeg, 1
27, 1, Programportfölj, 0
27, 2, Genomförda program,
27, 3, 27=Mistra REES_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-23.jpeg, 1
28, 1, Programportfölj, 0
28, 2, Genomförda program,
28, 3, 28=MiMi_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
29, 1, Programportfölj, 0
29, 2, Pågående program i fas 2,
29, 3, 29=Mistra STEPS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-13.jpeg, 1
30, 1, Programportfölj, 0
30, 2, Genomförda program,
30, 3, 30=Mistra Environmental Nanosafety_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-31.jpeg, 1
31, 1, Programportfölj, 0
31, 2, Pågående program i fas 1,
31, 3, 31=Mistra BIOPATH_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/10/image.png, 1
32, 1, Programportfölj, 0
32, 2, Genomförda program,
32, 3, 32=Greenchem_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
33, 1, Programportfölj, 0
33, 2, Genomförda program,
33, 3, 33=UTVÄGAR_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
34, 1, Programportfölj, 0
34, 2, Pågående program i fas 1,
34, 3, 34=Mistra Mineral Governance_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
35, 1, Programportfölj, 0
35, 2, Genomförda program,
35, 3, 35=MASE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
36, 1, Programportfölj, 0
36, 2, Genomförda program,
36, 3, 36=RESE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
37, 1, Programportfölj, 0
37, 2, Genomförda program,
37, 3, 37=Mistra Innovation 23_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image-1.jpeg, 1
38, 1, Programportfölj, 0
38, 2, Genomförda program,
38, 3, 38=Mistra Innovation_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image-1.jpeg, 1
39, 1, Programportfölj, 0
39, 2, Pågående program i fas 1,
39, 3, 39=Mistra Sport & Outdoors_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image.jpeg, 1
40, 1, Programportfölj, 0
40, 2, Genomförda program,
40, 3, 40=Mistra Arctic Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
41, 1, Programportfölj, 0
41, 2, Pågående program i fas 2,
41, 3, 41=Mistra InfraMaint_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/Mistra-Inframaint-ny.jpg, 1
42, 1, Programportfölj, 0
42, 2, Genomförda program,
42, 3, 42=Mistra Future Fashion_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-28.jpeg, 1
43, 1, Programportfölj, 0
43, 2, Genomförda program,
43, 3, 43=Mistra Closing the loop_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-33.jpeg, 1
44, 1, Programportfölj, 0
44, 2, Pågående program i fas 2,
44, 3, 44=Mistra Geopolitics_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-26.jpeg, 1
45, 1, Programportfölj, 0
45, 2, Pågående program i fas 2,
45, 3, 45=Mistra Digital Forest_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-5.jpeg, 1
46, 1, Programportfölj, 0
46, 2, Genomförda program,
46, 3, 46=KAM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
47, 1, Programportfölj, 0
47, 2, Pågående program i fas 1,
47, 3, 47=Mistra Environmental Communication_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
48, 1, Programportfölj, 0
48, 2, Pågående program i fas 2,
48, 3, 48=Mistra Food Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-3.jpeg, 1
49, 1, Programportfölj, 0
49, 2, Genomförda program,
49, 3, 49=Mistra Biotech_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-36.jpeg, 1
50, 1, Programportfölj, 0
50, 2, Genomförda program,
50, 3, 50=Mistra Future Forests_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-44.jpeg, 1
51, 1, Programportfölj, 0
51, 2, Genomförda program,
51, 3, 51=DOM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-10.jpeg, 1
52, 1, Programportfölj, 0
52, 2, Genomförda program,
52, 3, 52=Heureka_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p24.jpg, 1
53, 1, Programportfölj, 0
53, 2, Genomförda program,
53, 3, 53=MAT 21_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-11.jpeg, 1
54, 1, Programportfölj, 0
54, 2, Genomförda program,
54, 3, 54=HagmarksMISTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
55, 1, Programportfölj, 0
55, 2, Genomförda program,
55, 3, 55=LUSTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p19.jpg, 1
56, 1, Programportfölj, 0
56, 2, Genomförda program,
56, 3, 56=Fjäll-Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p17.jpg, 1
57, 1, Programportfölj, 0
57, 2, Genomförda program,
57, 3, 57=Biosignal_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p09.jpg, 1
58, 1, Programportfölj, 0
58, 2, Genomförda program,
58, 3, 58=SUFOR_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-12.jpeg, 1
59, 1, Programportfölj, 0
59, 2, Genomförda program,
59, 3, 59=MAaF_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-12.jpeg, 1
60, 1, Programportfölj, 0
60, 2, Genomförda program,
60, 3, 60=Mistra-SWECIA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
61, 1, Programportfölj, 0
61, 2, Genomförda program,
61, 3, 61=SWECLIM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
62, 1, Programportfölj, 0
62, 2, Genomförda program,
62, 3, 62=Stockholm Resilience Centre_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/image-3.jpeg, 1
63, 1, Programportfölj, 0
63, 2, Pågående program i fas 1,
63, 3, 63=Fairtrans_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image.jpeg, 1
64, 1, Programportfölj, 0
64, 2, Genomförda program,
64, 3, 64=MistraPharma_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
65, 1, Programportfölj, 0
65, 2, Genomförda program,
65, 3, 65=PlantComMistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
66, 1, Programportfölj, 0
66, 2, Pågående program i fas 1,
66, 3, 66=Mistra FinBio_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/FinBio-logo.png, 1
67, 1, Programportfölj, 0
67, 2, Genomförda program,
67, 3, 67=MARE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
68, 1, Programportfölj, 0
68, 2, Genomförda program,
68, 3, 68=Transport Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
69, 1, Programportfölj, 0
69, 2, Genomförda program,
69, 3, 69=Mistra Arctic Sustainable Development_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-38.jpeg, 1
70, 1, Programportfölj, 0
70, 2, Genomförda program,
70, 3, 70=SIRP_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
71, 1, Programportfölj, 0
71, 2, Genomförda program,
71, 3, 71=PERSEA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
72, 1, Programportfölj, 0
72, 2, Genomförda program,
72, 3, 72=ÅSC_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
73, 1, Programportfölj, 0
73, 2, Genomförda program,
73, 3, 73=COLDREM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
74, 1, Programportfölj, 0
74, 2, Genomförda program,
74, 3, 74=E4 Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
75, 1, Programportfölj, 0
75, 2, Genomförda program,
75, 3, 75=AquaAgri_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-42.jpeg, 1
1, 1, Material och industriella processer, 0
1, 2, 1=Svartlutsförgasning_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
2, 1, Klimat, 0
2, 2, 2=Mistra Urban Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-17.jpeg, 1
3, 1, Övergripande områden, 0
3, 2, 3=Ljudlandskap för bättre hälsa_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
4, 1, Övergripande områden, 0
4, 2, 4=Urban Water_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
5, 1, Cirkulär ekonomi, 0
5, 2, 5=ByggMISTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
6, 1, Klimat, 0
6, 2, 6=Mistra Electrification_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-2.jpeg, 1
7, 1, Material och industriella processer, 0
7, 2, 7=Marine Paint_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
8, 1, Bioekonomi, 0
8, 2, 8=VASTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
9, 1, Bioekonomi, 0
9, 2, 9=SUCOZOMA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
10, 1, Bioekonomi, 0
10, 2, 10=Mistra Co-Creating Better Blue_https://mistra.org/wp-content/uploads/2023/01/MistraC2B2.png, 1
11, 1, Övergripande områden, 0
11, 2, 11=Misum_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-15.jpeg, 1
12, 1, Övergripande områden, 0
12, 2, 12=Mistra Financial Systems_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
13, 1, Material och industriella processer, 0
13, 2, 13=Mistra SafeChem_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/02/image.jpeg, 1
14, 1, Klimat, 0
14, 2, 14=Mistra Carbon Exit_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-35.jpeg, 1
15, 1, Övergripande områden, 0
15, 2, 15=Mistra EviEM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-40.jpeg, 1
16, 1, Klimat, 0
16, 2, 16=Mistra Indigo_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
17, 1, Övergripande områden, 0
17, 2, 17=ENTWINED_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
18, 1, Klimat, 0
18, 2, 18=Clipore_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
19, 1, Övergripande områden, 0
19, 2, 19=ASTA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
20, 1, Cirkulär ekonomi, 0
20, 2, 20=Stålkretsloppet_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
21, 1, Cirkulär ekonomi, 0
21, 2, 21=Mistra Sustainable Consumption_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-9.jpeg, 1
22, 1, Material och industriella processer, 0
22, 2, 22=Mistra TerraClean_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-19.jpeg, 1
23, 1, Klimat, 0
23, 2, 23=Mistra SAMS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-21.jpeg, 1
24, 1, Material och industriella processer, 0
24, 2, 24=Mistras bränslecellsprogram_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
25, 1, Övergripande områden, 0
25, 2, 25=NewS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
26, 1, Övergripande områden, 0
26, 2, 26=The Seed Box_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-11.jpeg, 1
27, 1, Cirkulär ekonomi, 0
27, 2, 27=Mistra REES_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-23.jpeg, 1
28, 1, Bioekonomi, 0
28, 2, 28=MiMi_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
29, 1, Material och industriella processer, 0
29, 2, 29=Mistra STEPS_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-13.jpeg, 1
30, 1, Material och industriella processer, 0
30, 2, 30=Mistra Environmental Nanosafety_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-31.jpeg, 1
31, 1, Klimat, 0
31, 2, 31=Mistra BIOPATH_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/10/image.png, 1
32, 1, Material och industriella processer, 0
32, 2, 32=Greenchem_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
33, 1, Övergripande områden, 0
33, 2, 33=UTVÄGAR_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
34, 1, Övergripande områden, 0
34, 2, 34=Mistra Mineral Governance_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
35, 1, Bioekonomi, 0
35, 2, 35=MASE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
36, 1, Bioekonomi, 0
36, 2, 36=RESE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
37, 1, Material och industriella processer, 0
37, 2, 37=Mistra Innovation 23_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image-1.jpeg, 1
38, 1, Material och industriella processer, 0
38, 2, 38=Mistra Innovation_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image-1.jpeg, 1
39, 1, Övergripande områden, 0
39, 2, 39=Mistra Sport & Outdoors_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/03/image.jpeg, 1
40, 1, Klimat, 0
40, 2, 40=Mistra Arctic Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
41, 1, Övergripande områden, 0
41, 2, 41=Mistra InfraMaint_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/Mistra-Inframaint-ny.jpg, 1
42, 1, Cirkulär ekonomi, 0
42, 2, 42=Mistra Future Fashion_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-28.jpeg, 1
43, 1, Cirkulär ekonomi, 0
43, 2, 43=Mistra Closing the loop_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-33.jpeg, 1
44, 1, Klimat, 0
44, 2, 44=Mistra Geopolitics_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-26.jpeg, 1
45, 1, Bioekonomi, 0
45, 2, 45=Mistra Digital Forest_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-5.jpeg, 1
46, 1, Material och industriella processer, 0
46, 2, 46=KAM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
47, 1, Övergripande områden, 0
47, 2, 47=Mistra Environmental Communication_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
48, 1, Bioekonomi, 0
48, 2, 48=Mistra Food Futures_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-3.jpeg, 1
49, 1, Bioekonomi, 0
49, 2, 49=Mistra Biotech_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-36.jpeg, 1
50, 1, Bioekonomi, 0
50, 2, 50=Mistra Future Forests_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-44.jpeg, 1
51, 1, Bioekonomi, 0
51, 2, 51=DOM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-10.jpeg, 1
52, 1, Bioekonomi, 0
52, 2, 52=Heureka_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p24.jpg, 1
53, 1, Bioekonomi, 0
53, 2, 53=MAT 21_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-11.jpeg, 1
54, 1, Bioekonomi, 0
54, 2, 54=HagmarksMISTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
55, 1, Klimat, 0
55, 2, 55=LUSTRA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p19.jpg, 1
56, 1, Bioekonomi, 0
56, 2, 56=Fjäll-Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p17.jpg, 1
57, 1, Bioekonomi, 0
57, 2, 57=Biosignal_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/p09.jpg, 1
58, 1, Bioekonomi, 0
58, 2, 58=SUFOR_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-12.jpeg, 1
59, 1, Bioekonomi, 0
59, 2, 59=MAaF_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/image-12.jpeg, 1
60, 1, Klimat, 0
60, 2, 60=Mistra-SWECIA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
61, 1, Klimat, 0
61, 2, 61=SWECLIM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
62, 1, Bioekonomi, 0
62, 2, 62=Stockholm Resilience Centre_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/image-3.jpeg, 1
63, 1, Klimat, 0
63, 2, 63=Fairtrans_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image.jpeg, 1
64, 1, Material och industriella processer, 0
64, 2, 64=MistraPharma_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
65, 1, Bioekonomi, 0
65, 2, 65=PlantComMistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
66, 1, Bioekonomi, 0
66, 2, 66=Mistra FinBio_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/09/FinBio-logo.png, 1
67, 1, Bioekonomi, 0
67, 2, 67=MARE_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
68, 1, Övergripande områden, 0
68, 2, 68=Transport Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
69, 1, Klimat, 0
69, 2, 69=Mistra Arctic Sustainable Development_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-38.jpeg, 1
70, 1, Övergripande områden, 0
70, 2, 70=SIRP_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
71, 1, Material och industriella processer, 0
71, 2, 71=PERSEA_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
72, 1, Material och industriella processer, 0
72, 2, 72=ÅSC_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
73, 1, Material och industriella processer, 0
73, 2, 73=COLDREM_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
74, 1, Material och industriella processer, 0
74, 2, 74=E4 Mistra_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/07/Mistra-logo-RGB.jpg, 1
75, 1, Bioekonomi, 0
75, 2, 75=AquaAgri_https://mistra.org/wp-content/uploads/2022/08/image-42.jpeg, 1


			    
			    

DataDB

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling