Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-01-31

”Framtiden är oviss och livet oförutsägbart”

Det handlar om att leva dag för dag och att få möjlighet att fokusera på sitt arbete i ett annat land. Efter Rysslands invasion av Ukraina erbjöd Mistra finansiellt stöd till ukrainska forskare för anställning i Mistras forskningsprogram. Olga Milinchuk och Serhii är två av forskarna som flytt och nu arbetar inom Mistra Sport & Outdoors, respektive Mistra TerraClean.

Innan Rysslands invasion av Ukraina arbetade Olga Milinchuk som chef för utbildningsprogrammet i turismvetenskap vid Zhytomyr Polytechnic State University. Hon var involverad i såväl undervisning som administrativt arbete och hade ett brett intresse för forskning inom turismområdet. För fem år sedan arbetade hon som gästforskare vid Mittuniversitetet i Östersund och studerade naturbaserad turism och ekoturism i Sverige. I slutet av mars 2022 flydde hon och hennes son deras hem i staden Zhytomyr, cirka 14 mil väst från Kiev. De tog sig först till staden Vinnytsia och sedan vidare upp till bergsregionen. De tvingades inse att kriget skulle bli långvarigt och att de inte var i säkerhet någonstans och korsade då gränsen.

– I början av våren när Kiev, samt norra, östra och södra delarna av landet var under attack var situationen i Ukraina mycket farlig. När du plötsligt ser missilerna fara över huset har du en önskan att ta ditt barn och fly till en säkrare plats. Det var en tid av enorm rädsla och osäkerhet. Och för första gången bad jag om hjälp av mina kollegor på Mittuniversitet och jag fick positiv respons. Jag är mycket tacksam för deras personliga och akademiska stöd, berättar Olga Milinchuk.

Inom Mistraprogrammet Mistra Sport & Outdoors arbetar hon med att studera naturguiders roll för ett mer hållbart friluftsliv. Olga Milinchuk berättar att fokus ligger på möjligheter och utmaningar med guiders tolkning av mer miljömässigt hållbart friluftsliv. I arbetet med att utforska ämnet mer har hon redan identifierat nätverk, organisationer och utbildningsprogram med naturguider i fokus.

– Jag har intervjuat experter inom naturguidingutbildning och är nu i processen av att samla in information – genom frågeformulär – om hur guidade aktiviteter kan bidra till hållbara utomhusbeteenden bland turister. Jag planerar fortfarande intervjuer med naturguider så om någon entusiast läser detta och är intresserad av att dela med sig av miljömässigt hållbara metoder inom naturguiding får man gärna kontakta mig.

Korsade gränsen dagen som kriget bröt ut

Vid institutionen för material- och miljökemi på Stockholms universitet och inom forskningsprogrammet Mistra TerraClean arbetar Serhii. Han arbetade tidigare vid National Academy of Sciences of Ukraine och undervisade då och då i kemi vid olika universitet i Kiev.

Serhii beslutade att lämna Kiev och Ukraina innan ett fullskaligt krig var ett faktum och sökte sig till gränsen västerut i februari, dagarna innan Rysslands invasion. Samma dag som kriget bröt ut korsade han gränsen. Serhii begav sig först till Tyskland, där han hade ett forskarstipendium. Efter att ha fått full finansiering flyttade han till Sverige i september 2022.

Forskningsprogrammet Mistra TerraClean utvecklar smarta och säkra material och tekniker som eliminerar föroreningar i luft och vatten. Serhii arbetar inom en forskargrupp som fokuserar på hållbara material och material med förbättrade funktioner. Han har fortsatt med sin tidigare forskning om nanomaterial som fokuserar på utvecklingen av material med uv-skydd, korrosionsskyddstillsatser och material för ackumulering och lagring av termisk energi.

Mistras anslag till ukrainska forskare

I april beslutade Mistras styrelse att avsätta tio miljoner kronor för satsningar till stöd för forskare på flykt från kriget i Ukraina. Medlen får användas för att erbjuda forskare anställning under begränsad tid i Mistras forskningsprogram. Olga Milinchuk fick höra om Mistras anslag för ukrainska forskare via kollegor på Mittuniversitetet. Som forskare i turismvetenskap och med intresse för naturguider och dess betydelse som inkörsport till natur och friluftsliv, både för mer oerfarna besökare och personer som söker mer avancerade naturupplevelser, skickade hon in en ansökan för en tjänst inom Mistra Sport & Outdoors.

– Nu är jag glad över att vara en del av en rörelse för mer hållbara metoder inom Mistraprogrammet. Ämnet guider ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag var certifierad guide i Ukraina, medlem i det ukrainska turistguideförbundet samt i WFTGA, World Federation of Tourist Guide Associations.

”Idag känner jag att jag inte har någon framtid”

Olga Milinchuk ser risker med att ukrainska forskare nu kommer att hamna på efterkälken, särskilt om kriget blir långvarigt. Hon försöker hålla kontakten med sina kollegor, deltar regelbundet i möten på institutionen och försöker stötta arbetet med dokumentation som utbildningsansvarig, samt dela med sig av sin forskningserfarenhet.

– ­Men ärligt talat, avståndet gör kommunikationen mer komplicerad. För mig verkar framtiden oviss, livet oförutsägbart och jag föredrar att inte tänka på det alls utan att leva här och nu, till exempel med att utforska svenskt friluftsliv från olika vinklar.

Enligt Serhii arbetar hans ukrainska jobbnätverk fortfarande, men finansieringen har minskat drastiskt och är nu på 20–30 procent av vad den varit från statligt håll. Han anser att det finns påtagliga risker för att Ukrainas vetenskapliga och utbildningsmässiga kapacitet försämras kraftigt.

– Bristen på tillräcklig finansiering och grundläggande behov av el och uppvärmning har en negativ påverkan på vetenskapliga processer, säger Serhii.

Vad känner du om framtiden?

– Idag känner jag att jag inte har någon framtid, livet är fokuserat på en dag i taget. Jag har en önskan om att fortsätta ett meningsfullt yrkesliv.

Läs mer om Mistras anslag till forskare från Ukraina

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling