Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-04-08

Mistras stöd till ukrainska forskare

Mistras styrelse har beslutat att avsätta 10 miljoner kronor för satsningar till stöd för forskare på flykt från kriget i Ukraina. Medlen får användas för att erbjuda forskare anställning under begränsad tid i Mistras forskningsprogram.

Mistras kriterier som måste uppfyllas för att identifiera lämpliga kandidater:

  • Kandidaten måste bli deltagare i ett av Mistras forskningsprogram.
  • Kandidaten måste vara disputerad eller har uppnått utbildningsnivå motsvarande licentiatexamen.
  • Kandidaten skall ha anlänt till Sverige/lämnat Ukraina efter starten på nuvarande krissituation (hösten 2021).
  • Kandidaten skall vara ukrainsk medborgare eller har dokument som visar att hen har varit verksam i Ukraina då krisen utvecklades.
  • Kandidaten skall ha eller beräknas få uppehållstillstånd/arbetstillstånd i linje med Migrationsverkets regelverk.
  • Programmet skall tillhandahålla lämplig handledning och mentorskap för kandidaten.

För att få mer information, få svar på eventuella frågor och ansöka om stöd till forskare kontakta Mistras ekonomichef Fredrik Gunnarsson fredrik.gunnarsson@mistra.org

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling