Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

2022-10-01

Vilka vägar finns mot att bli klimatneutrala? Läs antologin.

Läs mer

Thomas Hahn

På fritiden: Familj, musik, segling och skidor.

Om fem år: Fairtrans fas två.

Drömmer om: En mänskligare värld som styrs av visdom och samarbete snarare än pengar.

Vilka vägar finns mot att bli klimatneutrala? Läs antologin.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling