Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra Urban Futures

Världens städer måste gå i en mer hållbar riktning. Det behöver klimatanpassa och säkra resursflöden, samtidigt som städerna skall vara socio-kulturellt resilienta, ekonomiskt framgångsrika samt demokratiskt och effektivt styrda.

Vad är utmaningen?

Mistra Urban Futures vill bli ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling i dess varierande former och sammanhang.

Stadsutveckling över hela världen behöver gå mot mer hållbar utveckling. Det innebär att klimatanpassa och säkra resursflöden, samtidigt som städerna skall vara socio-kulturellt resilienta, ekonomiskt framgångsrika samt demokratiskt och effektivt styrda.

Komplexiteten i utmaningarna behöver förstås och hanteras bättre, och förändringsförmågan stärkas genom förnyad kunskap inom såväl teori som praktik.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra Urban Futures ska utvecklas till ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling i dess varierande former och sammanhang. Vi erbjuder innovativa lösningar som är akademiskt ypperliga, praktiskt effektiva och samhällsrelevanta.

I nära samverkan mellan praktiker och forskare sker kunskapsutveckling, lärande och nyttiggörande av kunskap om och för stadsutveckling.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Resultaten ska komma till nytta för allt från ingenjörer, arkitekter till samhällsplanerare och ekonomer inom såväl företag som offentlig förvaltning över hela världen.

Programtid: 2010-2019

Finansiering: Mistra investerade 169 MSEK.

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

Programchef: David Simon

Programstyrelsens ordf:
Fredrik Hörstedt

Kontakt hos Mistra: Åsa Moberg

Programmets webbplats:
mistraurbanfutures.org

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling