Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-04-07

Utsätter skaljackor för hårda prov i vindtunnel och materiallabb

Textilier som sakta rivs isär, blöts samt åldras med smuts och UV-ljus. I ett materialprovningslabb på Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet utsätter Mistra Sport & Outdoors nya och begagnade skaljackor för tuffa test. Syftet är att se hur funktionaliteten förändras över tid för att kunna boosta andrahandsmarknaden.

Riv- och dragstyrka. Vattentäthet och vattenavvisande förmåga. Luftgenomsläpp och nötning. Louisa Swenne, doktorand vid Sports Tech Research Centre och inom Mistra Sport & Outdoors tema Material och hållbar utrustning, leder arbetet med skaljackorna. Hon började sin doktorandtjänst våren 2021 med att göra en kartläggning över hur marknaden för begagnade sport- och friluftsprodukter ser ut – plattformar, företags cirkulära initiativ och konsumenters attityd till dessa initiativ.

– I kartläggningen visade det sig att de begagnade produkternas funktionalitet var intressant. Idag bedöms den främst visuellt, i bästa fall kan konsumenten även klämma och känna på produkten. Men det är svårt att som konsument veta i vilket skick en begagnad produkt är. Där föddes en idé om att mäta funktionaliteten och utveckla en metod för att bedöma funktionaliteten på begagnade produkter som både säljare och köpare kan använda sig av, berättar Louisa Swenne.

Sport- och friluftsprodukter kan delas in i textila (kläder), semitextila (exemplevis tält och ryggsäckar) och hårda (exempelvis klubbor och stormkök). Projektet började inrikta sig på de textila produkterna med ett mål om att sedan gå vidare med de andra produktkategorierna. Att det blev just skaljackor som nu är föremål för testerna beror på att de är ett högteknologiskt plagg med många funktioner och som har ett högt andrahandsvärde.

– Vi såg att det fanns många kunskapsluckor att fylla gällande denna typ av produkt. Skaljackor består av flera lager tyg som är laminerade med ett membran i mitten. Det är ett roligt, men svårt plagg att jobba med. Det är också ett kontroversiellt plagg där det finns en diskrepans mellan vad företagen förväntar sig av konsumenten och hur konsumenten använder plagget i form av användningsområden, tvätt och annat underhåll.

”Vi lägger ett pussel”

Louisa Swenne och hennes kollegor testar både nya och begagnade skaljackor. Sju outdoorföretag bidrar med nya jackor för testerna, bland annat Patagonia och Fjällräven som är partners i Mistra Sport & Outdoors. De begagnade plaggen har köpts in samt samlats in via vänner och kollegor.
De nya produkterna åldras manuellt med olika metoder för att se hur funktionaliteten förändras över tid. De jämförs med de begagnade jackorna som utsatts för naturligt slitage för att se om åldringsmetoden överensstämmer med verkligheten. Här är användardata om de begagnade plaggen viktiga.

– Arbetet med nya och begagnade jackor sker parallellt, det är ett pussel vi lägger. Vi har en vision om att utveckla en standardiserad metod, en slags okulär besiktning, som kan användas för att bedöma hur mycket funktionalitet ”som finns kvar i plagget”, exempelvis den här jackan har 70 procent av sin ursprungliga funktionalitet kvar. Men vi har insett att det är långt dit. Samtidigt är arbetet med åldringsmetoden som vi nu utvecklar viktig och ny i branschen. Outodoorbranschen arbetar mycket med produktutveckling, men det är främst fokus på den initiala förmågan hos produkten och utvärderingar med hjälp av fälttester. Det finns ingen standardiserad metod för att bedöma en produkts förmåga över tid, förklarar Louisa Swenne.

För skaljackorna har det visat sig att det just är själva tyget som är det mest kritiska, och inte dragkedjan som många kanske föreställer sig, berättar Louisa Swenne. Tanken är att metoden som utvecklas framöver ska kunna appliceras även på andra typer av produkter. Närmast till hand ligger produkter som tält och ryggsäckar som även de består av högteknologiska tyger med liknande egenskaper som skaljackornas tyg.

– Målet är att vår forskning ska komma till praktisk användning för att i förlängningen öka efterfrågan på begagnade plagg, då förväntningarna på produkten lättare kan anges. Men också företags vilja att satsa på dessa produkter genom rätt insatser för lagning och reparation.

Läs mer om materialtesterna och se en film om arbetet på Mistra Sport & Outdoors hemsida.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling