Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-10-12

Sommarskola om hållbar plast redde ut myter och gav nya insikter

I slutet på sommaren anordnade forskningsprogrammet Mistra STEPS en sommarskola om hållbar plast för studenter, forskare och näringslivsrepresentanter. Syftet var att öka kunskap och förståelse för hur plastsystemet i Sverige och globalt fungerar samt presentera vägar för ett mer hållbart system.

Sommarskolan som genomfördes under två veckor i augusti samlade 30 deltagare. Deltog gjorde studenter från olika institutioner vid Lunds universitet, studenter från andra universitet, samt deltagare från näringslivet. Mistra STEPS programchef Rajni Hatti-Kaul berättar att målet med kursen var att reda ut missförstånd om plast genom att presentera en översikt över hela plastsystemet, både i Sverige och på global nivå.

– Vår forskning inom Mistra STEPS handlar om att gå ifrån fossil råvara för att producera plast, design av plast för att öka återvinning samt att utveckla återvinningsmetoder och styrning av plastsystemet – allt som är viktigt för övergången till ett hållbart plastsystem. Det ville vi dela med oss av, säger Rajni Hatti-Kaul. 

Plastindustrins aktörer involverades

För att koppla kursen till praktiska utmaningar var det viktigt att involvera aktörer från branschen. En av Mistra STEPS industripartners höll en föreläsning medan medarbetare från två andra programpartners var kursdeltagare. Dessutom föreläste näringslivsrepresentanter från andra delar av plastssystemet och två av STEPS styrelseledamöter.

Just möjligheten att lyssna till representanter från industrin lyftes fram som något positivt av kursdeltagarna. Likaså att nya perspektiv och insikter främjades genom både mixen av föreläsare och deltagare. För Mistra STEPS har kursen gett mersmak. Återvinning av textilier var något många deltagare var intresserade av att lära sig mer om, och forskningsprogrammet funderar nu på att ge detta område större fokus i den tvådagarskurs de planerar att genomföra, riktad mot kommuner, regioner, företag och forskare.

– Eftersom kursen var så uppskattad, känner vi att Mistra STEPS verkligen kan bidra med kunskap och nå ut till olika målgrupper och skapa mervärde. Speciellt vad gäller att lyfta utmaningar och möjligheter kopplade till plast i en cirkulär ekonomi, säger Rajni Hatti-Kaul.

Läs mer om Mistra Steps sommarskola och deltagarnas respons på initiativet.

Här hittar du mer information om kursen för kommuner, regioner och företag. 

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling