Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-07

Rapport lyfter fram åtgärder för en mer hållbar modeindustri

För att uppnå en mer hållbar modeindustri räcker det inte med nya affärsmodeller inriktade på att förlänga ett plaggs livslängd. Produktionssystem och konsumtionsvanor måste också förändras. I rapporten Det hållbara svenska modeundret lyfts flera åtgärdsförslag för hållbart mode fram.

Rapporten Det hållbara svenska modeundret från Entreprenörskapsforum är författad av Susanne Sweet, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och Malin Viola Wennberg, doktorand vid Stockholms universitet. De har båda varit verksamma inom det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion som avslutades 2019, som forskningschef respektive kommunikationschef. I den nya rapporten lyfts kunskap och resultat från forskningsprogrammet.

För att uppnå en mer hållbar modeindustri pekar författarna på tre prioriteringsområden. Det första är att det krävs ekonomiska incitament för både producent och konsument för att driva på omställningen. Det kan handla om att öka skatter på jungfruliga fibrer och därmed gynna återanvändning av redan producerade plagg och återvunnet material samt att införa momsreducering på återbruk och reparation.

Det andra prioriteringsområdet författarna fokuserar på är cirkulära flöden och producentansvaret gällande textilier. Här ser de bland annat ett behov av fler forskningssatsningar gällande sorterings- och separeringsteknik. Den tredje prioriteringen omfattar skärpta regleringar och styrmedel för gröna påståenden då konsumenter vill göra hållbara val, men har svårt att förhålla sig till påståenden om hållbarhet i handeln.

Filmserie om hållbart mode

Mistra lanserade tidigare i höst en filmserie i fyra delar om hållbart mode med fokus på design, produktionen, affärsmodeller och återvinning. Filmerna bygger på kunskap och resultat från Mistra Future Fashion och både Susanne Sweet och Malin Viola Wennberg medverkar.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling