Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-09-01

Ny rapport ger finansbranschen kunskap om en framtida hållbar modeindustri

Textil- och modeindustrin ligger långt efter andra sektorer i övergången mot en cirkulär ekonomi. Genom att ta del av forskningsresultat och delta i dialog kan investerare och finanssektorn bidra till omställningen. Nu släpps rapporten Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion som ska bana väg för hållbara investeringar inom modebranschen.

För att nå en förändring inom textil- och modeindustrin krävs initierade och engagerade investerare. Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion pekar ut fyra nyckelområden inom textil- och modeindustrin som finanssektorn bör fokusera på; nya affärsmodeller som bidrar till att förlänga plaggens livslängd, nya resurseffektiva och innovativa produktionstekniker, ny teknik för materialåtervinning, samt teknik och informationssystem gällande spårbarhet, för att synliggöra miljöpåverkan genom hela produktionskedjan ut till kund.

Rapporten innehåller dessutom ett så kallat ”Investor Toolkit” som belyser centrala frågor investerare och kapitalförvaltare kan använda sig av i företagsdialoger.

– Jag hoppas rapporten kan inspirera till ökat engagemang och riktade satsningar mot ökad hållbarhet inom textil och mode, säger Åsa Östlund, tidigare programchef för Mistra Future Fashion, Head of R&D Tree to Textile.

Produktionen största miljöboven inom klädindustrin

Rapporten bygger på forskning inom det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion (2011–2019). Programmets resultat visar att produktionen av kläder står för den absolut största miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, gällande klimatförändringar, föroreningar och vattenanvändning.

Att minska den negativa miljöpåverkan från produktionen är därför avgörande. Både genom att minska antalet föremål som tillverkas, men också att minska miljöpåverkan från varje producerat föremål. Parallellt med detta krävs också att infrastruktur och teknik för återvinning utvecklas för att branschen ska kunna bli mer miljömässigt hållbar.
– Programmets resultat har nått stor uppmärksamhet i mode- och textilbranschen. Det är bra att forskningsresultaten nu når en ny målgrupp som kan och behöver vara en aktiv del av den förändring som krävs, säger Malin Lindgren, programansvarig Mistra.

Några siffror från rapporten:

2016 stod klädindustrin för 6,7 procent av den globala klimatpåverkan.

Endast 3 procent återvunnet material används inom den globala textilindustrin.

80 procent av den totala klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion uppkommer vid produktionen. Det beror främst på användningen av fossil energi i produktionsprocesserna.

Till år 2025 föreslår Naturvårdsverket att svenska hushålls textilavfall ska minska från 8 till 3 kg/capita/år.

Mistra Investor Brief

Syftet med Investor Briefs är att med utgångspunkt i forskning öka investerares kunskap för att driva bolag i hållbar riktning. Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion bygger på diskussioner mellan forskare inom det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion (2011-2019) och representanter från finanssektorn. Mistra har tidigare publicerat en Investor Brief grundat på forskningsresultaten inom Mistra STEPS – Plastics and sustainable investments.

Se Mistras och Swesifs webbinarium med avstamp i rapporten här:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling