Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-09-21

Ny rapport analyserar nästa steg för EU:s utsläppshandel

Mistra Carbon Exit har i en ny rapport analyserat hur framtidens utsläppshandel kan utvecklas. EU:s klimatpaket Fit for 55 har inneburit att handeln med utsläppsrätter (EU ETS) stärkts, men det innebär också utmaningar med målet om nollutsläpp för de industrier som ingår i systemet. Bland annat undersöks möjligheterna med negativa utsläpp.

Lars Zetterberg, programchef för Mistra Carbon Exit har tillsammans med Milan Elkerbout, Centre for European Policy Studies, CEPS, analyserat hur energisektorn och den del av industrin som ingår i systemet med handel för utsläppsrätter påverkas av det kraftigt minskade utsläppstaket. EU:s klimatpaket Fit for 55 innebär en minskning med 4,4, procentenheter per år för att gå ned mot noll tilldelning år 2039.

Lars Zetterberg lyfter bland annat att det under åren när det närmar sig noll tilldelning sannolikt finns kvarvarande utsläpp, inom bland annat flyg, sjöfart och läckage från CCS-anläggningar. Det kan bli både tekniskt svårt och kostsamt för dessa industrier att minska ytterligare.

Rapporten analyserar därför tre möjliga vägar för att hantera utmaningen – koldioxidskatt, en sänkt ambitionsnivå hos handelssystemet eller att tilldelningen av utsläppsrätter upphör som tänkt, men att begränsade köp av andra företags minusutsläpp introduceras.

Läs rapporten European Union Emissions Trading System – Implications of the Year 2023 reform and prospects for the decade starting in 2030 hos Mistra Carbon Exit.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling