Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-02-14

Misums Mette Morsing ska få världens ekonomiutbildningar mer hållbara

Misums föreståndare, Mette Morsing, har utsetts att leda ett strategiarbete åt FN-organet Global Compact. Hon ska formulera en strategi för hur handelshögskolor runt om i världen kan stärka arbetet med att inkludera FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) i sin forskning och i sina läroplaner.

– Det är ett arbete som på sikt kan få stor betydelse för hur handelshögskolor och universitet ska bedriva undervisning i ekonomi, finans, marknadsföring och revision, säger professor Mette Morsing som leder Mistra Center for Sustainable Markets, MISUM, vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det är UN PRME, Principles for Responsible Management Education, som anlitat Mette Morsning. Organisationen, som är en systerorganisation till Global Compact, samlar Handelshögskolor runt om i världen och ska hjälpa dem att inkludera hållbarhetsperspektiv i sina utbildningar och sin forskning. Totalt är över 700 universitet anslutna.

Handelshögskolan i Stockholm har tagit på sig ledartröjan bland de nordiska lärosätena och är enligt Mette Morsning ett av de lärosäten i världen som snabbast satt igång sitt hållbarhetsarbete. Mette Morsing hoppas att den strategi hon ska arbeta fram kommer att nästa generations ledare i  privata och offentliga organisationer på ett naturligt sätt kommer att inlemma hållbarhet i sina beslut.

Strategin ska presenteras i september inför UN Global Compacts styrrelse, vars ordförande är FN:s generalsekreterare António Guterres och med Paul Polman som vice ordförande. Den sistnämnde var tidigare vd för Unilever som är känt för sitt engagemang i hållbarhetsfrågor.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling