Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-06-19

Mistras styrelse har fattat beslut om Mistra Sport & Outdoors

Forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors får inte finansiering för en andra fas. Programmet finansieras med högst 5 MSEK för att ställa om pågående forskning och undersöka vägar framåt.

Mistra Sport & Outdoors har under fyra år arbetat med att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet har byggt upp en lärandeprocess mellan aktörer inom sport och friluftsliv och forskare i Sverige. Första fasen har utvärderats av en internationell expertpanel. Efter beslut av Mistras styrelse avslås ansökan om en andra fas. 5 MSEK har reserverats för omställningen av Mistra Sport & Outdoors. Doktorander och licentiander inom programmet kommer att fullfölja sitt arbete.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling