Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-06-16

Mistras årsrapport 2022

Under 2022 fattades beslut om tre nya Mistraprogram – två om biologisk mångfald och det finansiella systemet och ett om en hållbar blå ekonomi. Dessutom initierades ett stöd till ukrainska forskare, Mistra fick en ny styrelse samt lanserade en färsk strategi. Flera av våra forskningsprogram bidrog med underlag till en vetenskaplig rapport inför högnivåmötet Stockholm+50. Läs mer om detta och forskningsprogrammens resultat och betydelse i samhället i Mistras årsrapport för 2022.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling