Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-03-27

Mistra har en del att lära EU enligt ny programansvarig

Linda Bell förstärker Mistras kansli. Hennes förhoppning är att hon utifrån sin erfarenhet av att arbeta med internationella forskningsfrågor ska bidra till att öppna upp EU:s dörr för svenska miljöforskare. – Mistra har saker att lära EU och det är på europeisk nivå som forskningen kan få genomslag.

Linda Bell har precis anställts av Mistra som ny programansvarig på kansliet. Tidigare har hon under många år arbetat med europeisk forskningspolitik och innovationsfrågor, bland annat på internationella avdelningen på Vinnova. Där var hon ansvarig för Sveriges kontakter mot EU:s ramprogramsatsning Horisont 2020. Hon har även arbetat på Stockholm Environment Institute med att undersöka om innovation kan bidra till att Sverige kan nå Agenda 2030-målen.

Nu vill hon sprida Mistras idéer till EU.

–  Mistra har en hel del att lära. Jag ser tydligt hur EU i sina forskningsutlysningar tänker i samma banor som Mistra gjort i många år: långsiktigt, storskaligt och gränsöverskridande, säger Linda Bell.

På samma sätt vill hon underlätta för Mistras forskare att få större genomslag i EU:s beslutsfattande processer.

– Det är genom att verka på EU-nivå som man verkligen kan få impact. Men det gäller att veta hur man gör.

Linda Bell vill alltså både sprida kunskap om svensk miljöstrategisk forskning i EU, och kunskap om EU:s institutioner och beslutsvägar för svenska miljöforskare. Det blir bland annat en del av en så kallad kunskapsnoden som Mistra ska bygga upp för att matcha forskning i sina program mot behov i samhället, och som Linda Bell ska arbeta med.

Vi ses passande nog i Bryssel, i en paus på konferensen CEPS Ideas Lab som europeiska tankesmedjan Centre for European Policy Studies anordnar varje år. Vi har tidigare under dagen hört EU-parlamentets vice ordförande Frans Timmermans hålla ett passionerat tal om migration, rättvisa och en hållbar framtid i Europa, ett tal där han bland annat hyllade Greta Thunberg och hennes generationskamrater av klimatstrejkare. Linda Bell blev rörd av talet, säger hon.

Linda Bell är från början lingvist. Hon disputerade på KTH 2003 med en avhandling om talteknologi på ett NUTEK-finansierat kompetenscenter. Det var ett av de första stapplande utvecklingsstegen mot de interaktiva assistenter och röststyrningsfunktioner vi idag har i våra mobiler.

–  Det var en delvis omogen teknologi. Men idag är den gruppen en av de ledande i världen med massor av företag som investerar i dem. Det visar att tekniska genombrott tar tid. Det visar också att tidiga investeringar i forskning ofta lönar sig. Jag tycker det ligger i linje med Mistras sätt att tänka.

På Mistra ska hon ta över programansvaret för Mistra SAMS, som utvecklar kunskap om nya hållbara mobilitetstjänster och transportsystem.

– SAMS är ett spännande program som utmanar invanda beteenden och utvecklar nya lösningar i nära samspel mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv, säger hon.

Hon ska som sagt även arbeta med den nya funktion på Mistra, som går under arbetsnamnet kunskapsnoden. Där ingår, förutom EU-riktad verksamhet, att skapa arenor så att Mistras program kan lära av varandra. Det är det magiska ordet impact som gäller, ett ord som Linda Bell menar skiljer sig från kommunikation.

– Här kan vi ta fram goda exempel. Men det är också så att varje program måste hitta sitt sätt att nå igenom de relevanta beslutsvägarna, säger Linda Bell.

Linda Bell

Ålder: 44 år

Bakgrund: Lång erfarenhet som chef på olika forskningsmyndigheter med internationella forskningsfrågor på sitt bord. Har också arbetat åtta år på Telia Research.

Anser att: Sveriges miljöstrategiska forskning är i framkant

Ser fram emot: Att få jobba med sakfrågor och inte vara chef.

Säger: ”Vi behöver inte bara disruptiva teknologier, utan även disruptiv forskning”.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling