Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-01-27

Låg kostnad för klimatomställningen

Kostnaderna för att reducera koldioxid ur producentledet är höga. Men för konsumenterna blir de i de flesta fall marginella. Det visar en rapport från Mistra Carbon Exit som sammanfattar forskningsprogrammets första fyra år.

Klimatomställningen är en central fråga för Mistra Carbon Exit, som undersöker tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar under resan mot Sveriges mål om nollnettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. I industriella fallstudier undersöker forskningsprogrammet försörjningskedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter, som tillsammans omfattar uppskattningsvis 75 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

I rapporten Accelerating the Climate Transition Key Messages from Mistra Carbon Exit presenterar programmet de viktigaste resultaten från de första fyra årens forskning. I en debattartikel i DN, med hänvisning till rapporten, poängterar Mistra Carbon Exit att det varken är teknik eller ekonomi som står i vägen för att Sverige ska nå nettonollutsläpp.

Som exempel tar de cement och stål där tillverkningen av materialen står för 18 procent av Sveriges utsläpp. Investeringarna för att få materialen att bli klimatneutrala är mycket stora – för klimatneutralt cement dubbleras kostnaden och för stål blir det 20–30 procent dyrare. Ändå blir effekten längre ut i värdekedjan marginell. En byggnad av klimatneutral cement innebär cirka 20 000 kronor mer per lägenhet. Ett fordon av klimatneutralt stål några tusenlappar dyrare. Enligt Mistra Carbon Exit handlar det om ökade kostnader på runt 0,5 procent. Med andra konstruktioner skulle kostnaden dessutom kunna minska.

Förutsättningar för klimatomställningen

För att boosta klimatomställningen lyfter de fram viktiga lärdomar från sin forskning. Däribland tydliga krav vid offentlig upphandling, förbättrade samarbeten och långsiktiga upphandlingsstrategier i bygg- och anläggningssektorn samt kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion för att stötta den ökade elektrifieringen. Mistra Carbon Exit pekar även på att andelen elektrifierade bilar behöver fortsätta öka snabbt och att det behövs samordning mellan el- och transportsektorn för smarta laddstrategier. Här krävs också nya regler gällande batterier för att bilparkens elektrifiering inte ska innebära att utsläppen flyttas från avgasrören till batteriproduktionen.

Mistra Carbon Exit anser också att EU:s utsläppshandelssystem behöver skärpas och kompletteras med investeringsstöd och andra styrsystem för att främja införandet av dyra tekniker, exempelvis koldioxinfångning. Forskningsprogrammet ser också ett behov av nya finansierings- och affärsmodeller och samverkan med den finansiella sektorn.

I samband med höstens klimatmöte i Glasgow anordnade Mistra webbinariet Klimatet i fokus – hur accelererar vi den svenska omställningen? Mistra Carbon Exits programchef Lars Zetterberg och vice programchef Filip Johnsson delade med sig av kunskap från forskningsprogrammet. Här kan du se hela sessionen i efterhand.

I en video från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar Mistra Carbon Exits programchef Lars Zetterberg om rapportens viktigaste slutsatser.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling