Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-01-25

Kunskap från Mistras forskningssatsningar

Klimatomställningen och det digitala skogsbruket. Pandemins effekter på idrott- och friluftslivet och infrastrukturen i ett förändrat klimat. Under året som har gått har Mistras forskningsprogram och forskningscentrum delat med sig av kunskap och aktuella frågor i webbinarier och inspelningar. Här har vi samlat dem.

Mistra Carbon Exit

Accelerating the Climate Transition Mistra Carbon Exit Key Messages

Hur och när kan vi bygga koldioxidneutralt?

Koldioxidneutral infrastruktur – är det möjligt?

Hur når vi nollutsläpp från personbilstrafiken?

Gå före i klimatfrågan? Ett samtal om drivkrafter och utmaningar.

Misum

Misum Forum 2021: Practitioners Panel

Misum Forum 2021: Prof. Joseph Stiglitz from Columbia University

Misum Forum 2021: Lazlo Sajtos

Misum Forum 2021: Prof. Brendan O’Dwyer from the University of Amsterdam

Misum Forum 2021: Margo Enthoven

Misum Forum 2021: Marek Reuter

Misum Forum 2021: Prof. Samuel Fankhauser from the University of Oxford

Misum Forum 2021: Marion Leroutier

Misum Forum 2021: Prof. Elke Weber from Princeton University

Mistra Digital Forest

Röster från programmet om hur digitalisering bidrar till hållbar utveckling

Mistra Digital Forest Programfilm Eng Sub

Mistra Digital Forest programfilm

Mistra Digital Forest programkonferens 25 november 2021

När klimatet ändras behövs planeringsstöd för ökade risker

Mistra Digital Forest Program Conference May 20 2021

Om Digital Transformation i Digital Forest Academy

Hur digitalt är det svenska skogsbruket?

Mistra Food Futures

Let us discuss the new CAP and the transformation of the Swedish food system

Mistra Food Futures

Mistra Geopolitics

Climate risks to global food trade

COP26 – recognizing the role of trade and the private sector in adaptation

Decarbonization in a new geopolitical landscape – the EU, US and China

How climate security risks shape international cooperation

Navigating towards a secure and sustainable future

Mistra Environmental Communications

Do we have to change how we communicate about sustainability?

Individens ansvar eller strukturella förändringar – hur ser vi på omställningen till hållbarhet?

The forgotten SDGs – Delaney Harness and Julius Klingelhöfer

Positioning ourselves towards and against the environment – Jutta Haider and Malte Rödl

Broadening the Circle – Shiv Ganesh and Nitha Palakshappa

Frontstage and Backstage processes – Lars Hallgren

Fires, Forests and Relationality – Max Whitman

Constructing sustainability […] in consultative conversations – Lars Hallgren and Sanja Vujicic

Power and ambivalence in practitioner’s stories – Amelia Mutter

The construction of sustainability by Facebook groups in Sweden – Vaia Doudaki

Understanding government-led dialogues in Sápmi – Kaisa Raitio and Annette Löf

Mistra InfraMaint

Mikrolärande – en kunskapsbank

Framtidens kompetensbehov

Digitalisering av kommunal infrastruktur – metoder, risker och möjligheter

Finansiering av infrastruktur och underhåll i framtiden

Årsmöte 2021

Så påverkas infrastrukturen av ett förändrat klimat

Befolkningsutvecklingen i framtiden

Mistra Safechem

Breakfast webinar: Green and sustainable chemistry

Breakfast webinar: Hazard and exposure screening tools for safe-by-design chemistry

Mistra SAMS

Mistra SAMS Kitchen Talks – The future of enterprises

Mistra SAMS Kitchen Talks – Jacob Witzell: Approaching transformative futures

Mistra Sport & Outdoors

Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa del 1

Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa del 2

Cirkulära initiativ i friluftsbranschen

Hållbarhet inom konstgräs – en introduktion

Målkonflikter och policy inom konstgräs

Vad är Beställargruppen för konstgräs – syfte och uppdrag?

Covid-19s effekter på idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv

Covid-19 och evenemang

Kartläggning av besök i naturen under Covid19

Mistra Sustainable Consumption

Så kan kommuner främja hållbar konsumtion

Vår nya klimatsmarta skolmat

Viral climate research – Men cause more climate emissions than women

Marlene och hållbarheten del 1: Inred hållbart

Marlene och hållbarheten Del 2: Semestra hållbart!

Marlene och hållbarheten del 3: Bli svinnsmart!

People, Planet and Profit – Can they be combined?

Leder pandemin till en mer hållbar konsumtion?

Mistra REES

Lisa Heldt – Presentation from New Business Models Conference 2021

Mistra Dialog

Webbinarier anordnade av Mistra, inom ramen för Mistra Dialog, där flera av våra forskningsprogram deltar.

Klimatanpassning – Från COP26 till Sveriges kommuner

Klimatet i fokus – hur accelererar vi den svenska omställningen?

Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen?

The Missing Link – Biodiversity and our Financial System

Framtidens mat

The InsectGapMap – Insect populations and computational tools to identify research funding needs

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling