Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-05-09

Hållbar samhällsutveckling målet för Mistras kapitalförvaltning

Mistra använder sitt kapital för att bidra till en global utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden. Trots det, eller kanske snarare tack vare, har stiftelsens kapitalförvaltning varit framgångsrik. Mer om vilka principer som styr Mistras investeringar finns nu att läsa på hemsidan.

För 25 år sedan fick Mistra 2,5 miljarder kronor från löntagarfonderna i samband med att de avvecklades. Pengarna skulle användas till att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Fram till idag har Mistra finansierat forskning för 4,3 miljarder kronor. Parallellt med forskningsfinansiering har Mistra möjlighet att påverka en hållbar samhällsutveckling genom placeringen av sitt kapital, som förvaltas genom att investeras i verksamheter som bidrar till en global utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden.

Mistra vill på ett transparent sätt presentera utgångspunkterna för kapitalförvaltningen, portföljens sammansättning och utveckling. På stiftelsens hemsida lanseras nu nya sidor där förvaltningen förklaras i intervjuer med Märtha Josefsson (kapitalförvaltningskommitténs ordförande), samt i text och grafisk. Dessutom presenteras de olika verktyg Mistra använder för sin hållbarhetsanalys. Uppdateringar av information om Mistras portfölj kommer att ske kvartalsvis.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling