Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-10-16

Erfarenheter från världens städer ger ny kraft i Agenda 2030-arbetet

Att höja blicken och dela erfarenheter både nationellt och internationellt kan ge skjuts i arbetet med Agenda 2030. Inom forskningsprogrammet Mistra Urban Futures gjordes jämförande studier för att se hur sju städer runt om i världen arbetar med de globala målen – här kan du ta del av deras erfarenheter.

Under sessionen  Agenda 2030 på lokal nivå – så gör andra städer som anordnades av Mistra och Sida tillsammans med Mistra Urban Futures delade Sandra Valencia, forskare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Barry Ness, professor vid Lunds universitet och Sara Pettersson, planeringsledare klimat och miljö på Göteborgs stad, med sig av arbetet med att anpassa de globala målen lokalt och av resultat från de jämförande studierna.

Städerna som deltagit är Göteborg, Malmö, Shimla i Indien, Kisumu i Kenya, Kapstaden i Sydafrika, Sheffield i Storbritannien och Buenos Aires i Argentina. Minst en forskare har funnits på plats och samarbetat med tjänstepersoner i respektive stad.

Sandra Valencia ledde både den jämförande studien och forskningen i Göteborg, där hon samarbetade med stadsledningskontorets Agenda 2030-grupp. Och det fanns gemensamma utmaningar städerna emellan, förklarar hon.

– Processen att anpassa Agenda 2030 till den lokala nivån visade sig till stor del vara likartad, trots att städerna i sig var mycket olika. I både Sverige och städerna runt om i världen var en av utmaningarna bristen på tydlig vägledning och mandat från de nationella regeringarna om hur Agenda 2030 skulle genomföras. Ytterligare en utmaning har varit hur man integrerar Agenda 2030 med det befintliga arbetet – hur man hittar synergier med befintligt relevant arbete men också hur man arbetar på nya sätt och undviker ”business as usual”, säger Sandra Valencia.

Hon berättar att de svenska städerna Göteborg och Malmö har en lång tradition av att arbeta med de tre dimensionerna av hållbar utveckling, vilket skapade goda möjligheter för Agenda 2030-arbetet.

– Det fanns inget behov av att börja om från början, men däremot ett behov av att analysera vad som fungerar och inte, var det uppstår luckor och vad mer som behöver göras.

Mål 11-veckan

Sessionen sändes under Mål 11-veckan, måndag den 19 oktober, med syfte att ge deltagarna förståelse för hur de globala målen kan anpassas lokalt och hur erfarenheter från andra städer kan användas i det egna arbetet. Men också betydelsen av att kunskapen samskapas med andra aktörer för ett mer relevant och effektivt arbete och lära sig mer om de fem faktorer som visade sig ha särskild vikt för lokala anpassningar av Agenda 2030.

Konferensen arrangeras av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer med totalt 18 organisationer.

Mistra Urban Futures var mellan 2010 och 2019 ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar urban utveckling. Efter avslutad finansiering från Mistra och Sida ombildades centret i två initiativ – Centre for Sustainable Urban Futures, vid Chalmers och Göteborgs universitet (GMV) och Global Sustainable Futures, där den internationella verksamheten integreras.

Här kan du se sessionen i efterhand:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling