Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-08-26

Design och forskning – nytt samarbete ska öka kunskapen om ett hållbart plastsystem

När forskning gestaltas genom konst kan det nå nya målgrupper. Ett samarbete mellan Mistra STEPS och designern Kajsa Willner har resulterat i utomhusutställningen Materiality & Aggregation som visas i september. Förhoppningen är att öka kunskapen och intresset för hållbar plastanvändning.

Mistra STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways), som leds från Lunds universitet, arbetar med att identifiera vägar för ett mer hållbart plastsystem genom minskad användning, ökad återvinning, färre typer, biobaserad plast och biologiskt nedbrytbar plast. För att nå nya och betydelsefulla målgrupper för att nå en mer hållbar användning av plast, däribland designers, formgivare och arkitekter, gav de designer Kajsa Willner i uppdrag att konstnärligt tolka STEPS forskning. Resultatet är utställningen Materiality & Aggregation.

Kajsa Willner har valt att tolka forskningen i en mjuk färgskala, med syfte att skapa nyfikenhet och anspela på det drömska. Bland verken finns ett lapptäcke bestående av 117 plastfickor med olika plastgranulat för att väcka frågor om hur många plasttyper det finns och en skultur bestående av 28 block med ingjutna engångsartiklar.

Materiality & Aggregation visas på Form/Design Center i Malmö 9-27 september.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling