Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-18

54 MSEK till forskningsprogram om Miljökommunikation

SLU får ansvar för forskningsprogram om miljökommunikation efter beslut från Mistras styrelse.

– Intresset för utlysningen var mycket stort och hela nio ansökningar har utvärderats av den internationella panelen, säger Malin Lindgren, programansvarig på Mistra. Panelen leddes av professor Ann Bostrom från Daniel J. Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington. Panelens rekommendation och senare även Mistras beslut var att ge ansvaret för forskningsprogrammet om miljökommunikation till SLU för deras ansökan ”Transformative communication in wicked times: reframing communication for sustainabilty”.

SLUs program syftar till att utveckla området så att förståelsen av miljökommunikation samt dess inneboende komplexitet ska genomsyra såväl forskning som policy och praktik. Forskningsprogrammet ska leda till fördjupad kunskap om hur och under vilka förutsättningar miljökommunikation på ett effektivt sätt kan bidra till hållbarhetsomställningen. I programkonsortiet ingår förutom SLU bland andra Uppsala universitet, Lunds universitet, University of Texas i Austin (USA), Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Greenpeace, samt miljökonsultfirmor, konstnärer, medierepresentanter och museer. Programmet kommer att fokusera flera olika områden, bland andra dialogprocesser som initieras av statliga myndigheter, konsumtion och (tvär)vetenskaplig samproduktion av kunskap.

Det finns ett stort intresse för miljökommunikation och det är angeläget att komma igång med denna omfattande satsning, säger Mistras VD Åke Iverfeldt. Programmet förväntas inspirera till nya former av kommunikationspraktiker, utvecklas till en ledande kunskapsnod, och spela en viktig roll i samhällsdebatten.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling