Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

27

januari

2023

Mistra Food Futures dialogserie om morgondagens matsystem – Del 3

Mistra Food Futures bjuder in till tre digitala dialogtillfällen kring affärsmodellers roll i en hållbar omställning. Under dialogtillfällena möts forskare och aktörer inom matindustrin för att dela erfarenheter och för att bygga ny kunskap kring nya affärsmodeller i omställningen mot ett hållbart matsystem.

Dialog 3: Framtidens affärsmodeller

I den sista dialogen närmar vi oss affärsmodellernas roll i närtid. I den här delen av dialogen kommer vi att orientera oss kring vilka roller etablerade, framtida och övergångsaktörer kan ta i omställningen mot ett hållbart matsystem, samt vad vi kan göra redan i dag för att skapa eller anpassa oss till morgondagens affärsmodeller.

Vi kommer att presentera en modell för ”Design space for business models” och föra dialog kring vad som är möjligt att göra i dag för morgondagens system. I den här dialogen orienterar vi oss kring vilka aktörer som kan göra vad för att forma förutsättningarna för affärsmodeller i det framväxande systemet. Vilka myndigheter finns eller behöver bildas? Vilka finansieringsformer måste utvecklas etc. Vi gör en återkoppling till vad vi såg som nödvändig utveckling inom olika samhällsområden under den första dialogen.

I anslutning till dialog 2 och 3 presenterar vi förslag på metoder och verktyg att utveckla hållbara affärsmodeller från praktiknära forskning och testar tillsammans. Målet är att den 3.e dialogen övergår i konkreta experiment eller projekt om vad vi kan göra idag för att skapa eller anpassa oss till morgondagens affärsmodeller.

Detaljer

Datum: 27 januari

Tid: 09:00 – 12:00

Plats: Online

Föreläsare:

Arrangör: Mistra Food Futures

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling