Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Mistra Innovation 23

Små och medelstora svenska företag bjuds in att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och till en hållbar utveckling i samhället.

Mistra Innovation 23 har som syfte att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster.

Under åren 2011–2019 har Mistra Innovation investerat 80 miljoner kronor i 24 projekt. MI avslutades 2019 och det nya programmet Mistra Innovation 23 startades.

2019 genomfördes en första utlysning inom MI23 som resulterade i fem projekt med en investering av 25 MSEK. Den 10 februari öppnar en andra utlysning där totalt 25 MSEK har avsatts. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, förväntas bli av motsvarande omfattning.

Utlysningen stänger den 12 april 2021.

Programmets förväntade budget: 25 MSEK

Mistras finansiella bidrag:

Motfinansiering:

Ansökans längd: Se ansökningsformulär

Ansökningar Mistra tillhanda senast: 12 april 2021

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling