Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Mistra Arctic Sustainable Development

Mistra inbjuder svenska forskargrupper att inlämna programförslag på temat hållbar utveckling i Arktis.

Observera att anvisningarna för att lämna in programansökan har reviderats 2013-02-11. Kontant motfinansiering är inte längre ett krav.

Mistra inbjuder svenska forskargrupper att inlämna programförslag på temat hållbar utveckling i Arktis. Syftet med programmet är att öka kunskapen om de arktiska regionernas särskilda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling samt att bidra till en adekvat och effektiv tillämpning av forskningsresultat i policyprocesser som rör utvecklingen i Arktis.
Det tvärvetenskapliga programmet ska ha en huvudsakligen samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning. Forskningen ska ha betydelse för Sverige, samtidigt som den i stor utsträckning integrerar globala och cirkumpolära perspektiv. Programmet ska vara fyraårigt och Mistra finansierar programmet med maximalt 30 miljoner kronor. Motfinansiering som omfattar minst 25 procent av Mistras andel krävs.

Det nya programmet bygger vidare på erfarenheterna från det projektbaserade ”Mistra Arctic Futures in a Global Context” (2011-2013) men utlyses som en fristående satsning.

Programmets förväntade budget:

Mistras finansiella bidrag:

Motfinansiering:

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast:

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling