Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Historien bakom Mistra – från politisk konflikt till ledande miljöforskning

När de så kallade löntagarfonderna efter en lång politisk strid avvecklades 1994 fick ett antal nybildade forskningsstiftelser del av fondernas kapital. Mistra fick ansvar att utveckla området miljöstrategisk forskning och bidra till att viktiga miljöproblem i samhället blev lösta. Startkapital var 2,5 miljarder kronor och tanken var att pengarna skulle räcka i tio år.

[embed]https://youtu.be/egbIujVVhDs[/embed]

Se filmen om Mistras tillblivelse. Hur gick de partiöverskridande diskussionerna kring löntagarfondspengarna? Vad tyckte forskare om kravet att arbeta tvärdisciplinärt och har den ursprungliga idén om Mistras arbetssätt varit hållbar?

Bakgrunden till att Mistra skapades var den hårda strid om löntagarfonder som präglade den politiska debatten i Sverige under 1970- och 1980-talen. Löntagarfonderna var från början en idé från LO och tanken var att löntagarna skulle få tillgång till en del av företagens vinster vilket företagen motsatte sig.

Fonderna blev en politisk stridsfråga

Trots ett intensivt motstånd infördes fonderna 1982 av den socialdemokratiska regeringen. Principen var att företagen skulle betala en särskilt vinstskatt som samlades i fonder. Pengarna investerades i aktier, vilket på sikt skulle leda till att fonderna blev viktiga delägare i svenska företag. Det ledde till protester från näringslivet och flera storföretag valde att flytta sina huvudkontor utomlands. Argumenten var bland annat att löntagarfonderna på sikt skulle bli en dominerande.

Dokument

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling