Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

23

augusti

Vad är egentligen hållbart mode? Mistra Future Fashion – Del 2 av 4: Hållbar produktion

Vad är egentligen hållbart mode? Kan mode ens vara hållbart? Inom det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion tittade man på hur ett hållbart modesystem skulle kunna se ut och vad som krävs för att genomföra omställningen. I en serie på fyra delar får du ta del av lärdomar från Mistra Future Fashion. Del 1: Ett mer hållbart plagg. Del 2: En mer hållbar produktion. Del 3: Mer hållbara affärsmodeller och konsumentbeteenden. Del 4: Mer hållbara materialströmmar och återvinning.

Detaljer:

Datum: 23 augusti

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör:

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling