Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

29

oktober

Klimatet i fokus – hur accelererar vi den svenska omställningen?

Den senaste IPCC-rapporten lämnade en minst sagt besk eftersmak. Samtidigt visar forskning i framkant att det går att vända utvecklingen. Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit undersöker tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som uppstår när Sveriges går mot målet om nollnettoutsläpp av växthusgaser. Fokus ligger på långa försörjningskedjor och i ett antal industriella fallstudier undersöker Mistra Carbon Exit försörjningskedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter som tillsammans omfattar minst 75 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Under detta frukostwebbinarium, med fokus på kunskap och diskussion, får vi höra mer om de tekniska lösningar som finns för att nå nära nollutsläpp och de företagsallianser som bildas längs värdekedjan för utveckling och handel av klimatsmart teknik. Vi får också ta del av hur Skellefteå kommun tar sig an utmaningarna och vilken typ av politik och styrmedel som krävs för att boosta omställningen.

Medverkande: Lars Zetterberg, programchef Mistra Carbon Exit Filip Johnsson, vice programchef Mistra Carbon Exit och programchef Mistra Electrification Ola Alterå, kanslichef Klimatpolitiska rådet och programstyrelseordförande för Mistra REES Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå kommun Lars Lundström, hållbarhetschef H2 Green Steel

Moderator: Linda Bell, programansvarig Mistra

Detaljer:

Datum: 29 oktober

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör: Mistra

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling