Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

7

september

Investor Brief för mode och textil – kunskap för hållbara investeringar

Vilka delar av värdekedjan för produktion av kläder och textil ger upphov till den största miljöpåverkan? Vilka frågor bör du som investerare ställa till bolagen? Vad är på gång inom policy när det gäller en mer cirkulär mode-sektor?

Dessa frågor belystes vid webbinariet som utgick från rapporten Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion. Rapporten bygger på resultat från forskningsprogrammet Mistra Future Fashion och är publicerad på mistra.org/mistra_dialog. Den ger en omfattande, men ändå lättillgänglig, beskrivning av viktiga aspekter av hållbart mode och hållbar textil, med syfte att stödja ansvarsfulla investeringar.

Medverkande i webbinariet: Åsa Östlund, tidigare programchef Mistra Future Fashion, Head of R&D Tree to Textile, Felicia Reuterswärd, hållbarhetschef Sverige, H&M, Gunnela Hahn, chef Hållbara investeringar, Svenska kyrkan, Niklas Ekman, aktieanalytiker, Carnegie, Yvonne Augustsson, hållbarhetsenheten Naturvårdsverket, samt sekreterare i utredningen för producentansvar textil

Moderator: Åsa Moberg, Mistra

Detaljer:

Datum: 7 september

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör:

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling