Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

1

december

Investor Brief för återvunnen råvara – Kunskap för hållbara investeringar

Utvinning och bearbetning av jungfruliga material orsakar hälften av EU:s växthusgasutsläpp och bidrar till betydande förlust av biologisk mångfald och vattenbrist. I Mistras nya rapport Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments lyfts potentialen med återvunnet material och finansbranschens avgörande roll för att påskynda omställningen till cirkulära materialflöden. Här kan du hitta rapporten: https://www.mistra.org/wp-content/upl…

Rapporten släpptes den 24 november 2020 i samband med ett webbinarium som arrangerades av Mistra, inom ramen för Mistra Dialog, och Swesif. Under webbinariet diskuterades utmaningar och möjligheter med återvunnen råvara och finansbranschens roll.

Medverkande: Evalena Blomqvist, tidigare programchef Mistra Closing the Loop, senior forskare RISE Henrik Sundström, hållbarhetschef Electrolux Patrik Lundström, vd Renewcell Gunvor G Ericson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin Pia Irell, Impact Partner Trill Impact

Moderatorer: Åsa Moberg, Mistra/Swesif Anna Strömberg, Catella/Swesif

Detaljer:

Datum: 1 december

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör:

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling