Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

4

juli

Almedalen 2022 – Är offentlig upphandling nyckeln till ett hållbart och cirkulärt samhälle?

Offentlig upphandling kan spela en viktig roll för att nå ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. I Sverige motsvarar den idag snart 1 000 miljarder kronor per år och rätt använd kan den, genom sin enorma omfattning, driva fram nydanande mer hållbara lösningar.

För att möta framtiden behövs mer hållbara och cirkulära lösningar. Offentligheten upphandlar årligen för en summa motsvarande hela 18 procent av Sveriges BNP. Den, i kraft av sin storlek, lyfts därför ofta fram som ett viktigt medel i resan mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Rätt använd kan den offentliga upphandlingen driva fram nydanande hållbarhetslösningar. För att lyckas krävs dock effektiva arbetsformer. I dagsläget är offentlig upphandling hårt byråkratiserad, av både förvaltningskultur och begränsande rättsregler och är inte utformad för den cirkulära ekonomin. I detta seminarium lyfter vi upp åtgärder som kommer att förbättra den offentliga upphandlingen och därmed underlätta resan mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Det krävs bl a tvärvetenskapliga insatser och mycket tyder på att det behövs mer av ett entreprenöriellt arbetssätt inom upphandlingen; präglat av öppenhet för nya lösningar, dialog, värdeskapande och innovation.

Medverkande: Ida Karkiainen, civilminister, Sveriges regering Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten Martin Kruse, ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) Margo Enthoven, post doc, Misum och Handelshögskolan i Stockholm Mattias Lindahl, professor Linköpings universitet och programchef Mistra REES

Detaljer:

Datum: 4 juli

Tid: – 14:00

Plats:

Föreläsare:

Arrangör: Mistra

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling