Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

4

juli

Almedalen 2022: Systemtröghet – ett hinder för elektrifiering och hållbara lösningar?

För att påskynda elektrifieringen mot ett fossilfritt Sverige 2040, pågår ett stort antal projekt med fokus på teknik, produkter och processer – men det behövs även annat nämligen fokus på systemtröghetsfrågor kopplade till exempel implementeringsprocesser, arbetssätt, skatter och äganderätt. För tillverkare av fordon och arbetsmaskiner driver dessutom flera kundsektorer på för en omställning i större skala. I omställningen har systemtröghetsfaktorer identifierats som riskerar att hindra eller fördröja förmågan att implementera och skala upp elektrifieringen i vårt samhälle. De kopplar främst till implementeringsprocesser, arbetssätt och kommunikation inom värdekedjor och värdenätverk och lagstiftning rörande offentlig upphandling, konkurrens, redovisning, skatter, äganderätt och avfall. Det behövs ett ökat fokus på dessa förändringsdimensioner och aspekter för att vi ska lyckas med en hållbar omställning av vårt samhälle – teknik är inte allt.

Medverkande: Mattias Lindahl, Professor vid Linköpings universitet och programchef Mistra REES

Detaljer:

Datum: 4 juli

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör: Mistra

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling