Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

4

juli

Almedalen 2022 – Panelsamtal: Vem ska driva klimatomställningen?

Varför går den svenska klimatomställningen så långsamt trots att tekniken är känd och kostnaderna är låga? Vad visar den senaste forskningen gällande teknik, näringsliv och mobilitet? Hur kan kommunikation, samskapande och samverkan mellan organisationer och aktörer skapas och bidra till att öka omställningstakten?

Rubrik och forskningsprogram som deltar: Tekniken är känd, kostnaderna är låga men omställningen går för långsamt. Varför? Mistra Carbon Exit – undersöker tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som uppstår när Sverige går mot målet om nollnettoutsläpp av växthusgaser.  Samskapande och samverkan Mistra Environmental Communication – med målet att utveckla metoder och verktyg för hållbarhetskommunikation. Mobiliteten och energin Mistra SAMS – fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Klimaträttvisa förutsätter rättvis omställning – men vad är det? Fairtrans – ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en omställning till en rättvis fossilfri framtid.

Medverkande: Lars Zetterberg, programchef Mistra Carbon Exit Anna Kramers, programchef Mistra SAMS Martin Westin, forskare, Mistra Environmental Communication Mikael Karlsson, forskare Fairtrans

Moderator: Anna Jöborn, Mistras vd

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling