Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

4

juli

Almedalen 2022 –Vem ska driva klimatomställningen? Martin Westin Mistra Environmental

Samskapande och samverkan, Martin Westin, forskare Mistra Environmental Communication. Mistra Environmental Communication – med målet att utveckla metoder och verktyg för hållbarhetskommunikation.

Varför går den svenska klimatomställningen så långsamt trots att tekniken är känd och kostnaderna är låga? Vad visar den senaste forskningen gällande teknik, näringsliv och mobilitet? Hur kan kommunikation, samskapande och samverkan mellan organisationer och aktörer skapas och bidra till att öka omställningstakten?

Detaljer:

Datum: 4 juli

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör: Mistra

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling