Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

2022-09-22

Natural resources in Northern Europe

Mistra Arctic

Mistra Arctic

Läs mer

Thomas Hahn

På fritiden: Familj, musik, segling och skidor.

Om fem år: Fairtrans fas två.

Drömmer om: En mänskligare värld som styrs av visdom och samarbete snarare än pengar.

Natural resources in Northern Europe

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling