Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

2017-09-29

Mistra årsrapport 2017

Läs mer

Thomas Hahn

På fritiden: Familj, musik, segling och skidor.

Om fem år: Fairtrans fas två.

Drömmer om: En mänskligare värld som styrs av visdom och samarbete snarare än pengar.

Mistra årsrapport 2017

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling