Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

2022-09-04

Frontiers in Sustainable Consumption Research

Läs mer

Thomas Hahn

På fritiden: Familj, musik, segling och skidor.

Om fem år: Fairtrans fas två.

Drömmer om: En mänskligare värld som styrs av visdom och samarbete snarare än pengar.

Frontiers in Sustainable Consumption Research

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling