Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

2022-09-01

Active ownership on environmental and social issues

What works?

What works?

Läs mer

Thomas Hahn

På fritiden: Familj, musik, segling och skidor.

Om fem år: Fairtrans fas två.

Drömmer om: En mänskligare värld som styrs av visdom och samarbete snarare än pengar.

Active ownership on environmental and social issues

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling