Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

2023-05-10

A pilot study on systems thinking in asset management

Läs mer

Thomas Hahn

På fritiden: Familj, musik, segling och skidor.

Om fem år: Fairtrans fas två.

Drömmer om: En mänskligare värld som styrs av visdom och samarbete snarare än pengar.

A pilot study on systems thinking in asset management

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling