Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Mineral Governance

Programmet kommer att ta fram metoder för att förstå och utvärdera försörjningskedjor för innovationskritiska mineraler samt undersöka den geopolitiska dimensionen och dess konsekvenser för Sverige och Europa. Ett viktigt arbete är också att identifiera och värdera målkonflikter samt utveckla lösningar som förbättrar hur målkonflikterna hanteras.

Programmet startar våren 2024.

Läs mer här.

Programtid: 2024-2027

Finansiering: Mistra investerar 20 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Programchef: André Månberger

Programstyrelsens ordf:

Kontakt hos Mistra: Christopher Folkeson Welch

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling