Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Geopolitics

Klimatavtalet i Paris ställer krav på jordens länder. För att avtalet ska bli verklighet krävs kloka politiska beslut, korrekta förutsägelser om framtiden och geopolitisk stabilitet. Det övergripande målet för Mistra Geopolitics är att kritiskt utforska samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar.

Vad är utmaningen?

Klimatavtalet i Paris ställer krav på jordens länder. För att avtalet ska bli verklighet krävs kloka politiska beslut, korrekta förutsägelser om framtiden och geopolitisk stabilitet. Det övergripande målet för Mistra Geopolitics är att kritiskt utforska samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar.

Vad kommer att hända med oljepriset och hur påverkar det de ekonomier som är beroende av olja? Hur påverkar demografiska förändringar klimatet, vilka konsekvenser får konkurrens om naturresurser i bland annat Mellanöstern för social stabilitet och ökad migration till Europa?

En annan konkret utmaning är hur Sverige hanterar kriser som påverkar klimatet. Myndigheter är främst anpassade till ett normalläge och inte till gränsöverskridande kriser. Här vill Mistra Geopolitics vara en plattform för kunskapsutbyte och diskussion.

”Klimateffekterna påverkar oss globalt och politiskt vad gäller energi, mat, vatten och migration. Det är fråga om gränsöverskridande utmaningar och för att kunna möta dem behövs gränsöverskridande forskning. Mistra Geopolitics är sammansatt för att klara av detta”.

Hur kan programmet bidra med en lösning?

Mistra Geopolitics kommer att bidra med ny kunskap och samtidigt påvisa de möjligheter som skapas genom innovation och teknisk utveckling inom en rad områden. Programmet samlar kompetens inom områden som klimatförändringar, naturresurser och ekosystem samt vatten- och livsmedelsförsörjning, liksom mänskliga rättigheter, demokrati, immigration, handelsfrågor och försvar.

Programmet ska utveckla framtidsanalyser relevanta för svenska beslutsfattare från olika sektorer som politik, myndigheter och näringsliv. Dessa analyser ska tydligt bidra till målen i Agenda 2030 samtidigt som de stärker svensk välfärd och konkurrenskraft.

Vilka har nytta av resultaten?

Analyserna i programmet är tänkta att bli värdefulla för politiker och statstjänstemän i deras strategier. Programmet vänder sig också till företagsledare, innovatörer, debattörer och engagerade medborgare. Ansvaret för Agenda 2030 är dessutom inte bara FN:s utan delas av oss alla. Därför är det viktigt att nya insikter sprids.

The importance of research for a green recovery and sustainable transformation – Interviews with Mistra Programme Directors spring 2020.

Programtid: 2017-2024

Finansiering: Mistra investerar 108 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 26 MSEK.

Programvärd: Stockholm Environment Institute

Programchef: Björn-Ola Linnér

Programstyrelsens ordf:
Lena Ek

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
mistra-geopolitics.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling