Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra Future Fashion

Modeindustrin är global och omfattande. Konsumtionen av kläder fortsätter att öka dramatiskt samtidigt som produkterna inte återanvänds i någon större omfattning. Under produkternas livscykel påverkas människor och miljö, särskilt då klimatet och vatten.

Vad är utmaningen?

Modeindustrin är global och omfattande. Konsumtionen av kläder fortsätter att öka dramatiskt samtidigt som produkterna inte återanvänds i någon större omfattning. Under produkternas livscykel påverkas människor och miljö, särskilt då klimatet och vatten. Vårt konsumtionsbeteende är avgörande för en förändring. Modeindustrin har en viktig roll i arbetet för ett mer hållbart samhälle* och svensk modeindustri kan ta ledarskap i dessa frågor.

Målet för forskningsprogrammet Mistra Future Fashion är att få den svenska modebranschen att gå i en mer hållbar riktning och därmed en stärkt konkurrensförmågan för industrin.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Forskningskonsortiet består av forskare från Chalmers, Copenhagen Business School, Stockholm School of Economics, UAL University of the Arts London, RISE – Research Institutes of Sweden, The Swedish School of Textiles Borås, Stockholms universitet, IVL Svenska Mijöinstitutet, iiiee Lund, Plan Miljö, Re:newcell, MoRe Research, Boku och KTH.

Tack vare bredden och djupet hos konsortiet har forskningsprogrammet stor potential att uppnå målen — en systemförändring av den svenska modebranschen som leder till hållbar utveckling av såväl industri som samhälle. Detta leder till att konkurrensförmågan stärks för modeindustrin.

Programmet har runt 50 industripartners, tex H&M, FIlippa K, I:CO och DyStar samt andra fiber-, textil- och moderelaterade företag och organisationer. De är engagerade i forskningen, vilket säkerställer genomslag av programmets arbete.

Utöver det är programmet engagerat i internationella organisationer som jobbar för hållbart mode, som till exempel Ellen MacArthur Foundation, Fashion For Good, Sustainable Apparel Coalition och ECAP.

Forskningsprogrammet omfattar fyra forskningsteman:

  • Design för cirkulär ekonomi.
  • Hur stimulera en cirkulär leverantörskedja.
  • Hur användare kan bidra till ett mer hållbart mode.
  • Hur öka textilåtervinning.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Förväntade resultat inkluderar rekommendationer/strategier för olika intressenter om hur man åstadkommer systemförändringar inom modebranschen, nya designverktyg, ”nya” textilfibrer som är mer hållbara än dagens alternativ, nya högvärdiga produkter genom textilåtervinning via upplösning och spinning av nya fibrer av jungfrulig kvalitet samt ramverk av politiska instrument och branschöverenskommelser för ett mer hållbart mode.

Kombinerade med varandra kan resultaten göra den svenska modebranschen mer konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel.

Programtid: 2011-2019

Finansiering: Mistra investerade 80 MSEK.

Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden

Programchef: Åsa Östlund

Programstyrelsens ordf:
Nick Morley

Kontakt hos Mistra: Malin Lindgren

Programmets webbplats:
mistrafuturefashion.com

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling