Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-09-22

Webbinarium 8 oktober: Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen?

Formas och Mistra bjuder in till ett webbinarium med fokus på klimaträttvisa. Medverkar gör bland annat Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare för klimatfrågor.

Datum: 8 oktober 2021

Tid: 09:00‒10:00

Plats: Formas Youtube-kanal

Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt kan leda världen mot nettonollutsläpp. Men för att klimatomställningen ska vara möjlig måste den ske på ett sätt som uppfattas som rättvist.

Formas och Mistra bjuder in till ett webinarium där klimatförhandlare och forskare ger olika perspektiv på klimaträttvisa. Vad innebär en rättvis klimatomställning? Vilken roll spelar rättvisa i klimatpolitiken – internationellt och nationellt? Vad har pandemin betytt för förutsättningarna för en rättvis klimatomställning och på vilket sätt kan COP26 präglas av rättvisefrågor?

Webbinariet arrangeras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

.

 

 

 

https://www.youtube.com/live/gVq5PC5imqc?feature=share

Talare:

Mattias Frumerie

Svensk chefsförhandlare i FN:s klimatförhandlingar sedan maj 2018. Arbetat med klimatfinansiering och klimatdiplomati på utrikesdepartementet. Tidigare funktioner på UD omfattar chefsroller inom kommunikation, EU:s inre marknad och EU-policy liksom tjänstgöring på EU-representationen i Bryssel och ambassaden i Budapest. Har också varit EU-rådgivare på statsministerns kansli.

Göran Duus-Otterström

Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Har mångårig erfarenhet av forskning om klimaträttvisa och kombinerar politiska och filosofiska perspektiv på exempelvis rättvisa mellan generationer och länder, samt ansvarsfördelning mellan politik och individ.

 

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Forskning om klimatpolitik som syftar till att bättre förstå roller och maktförhållanden bland olika aktörer i det internationella klimatsamarbetet. Inom det nationella forskningsprogrammet om klimat forskar Nagmeh Nasiritousi om icke-statliga aktörers frivilliga klimatinitiativ.

 

Docent i miljövetenskap och ledare för forskningen om klimatledarskap vid Uppsala universitet. Har en lång bakgrund som forskare och miljöexpert med fokus på strategier för hållbar utveckling, kopplat till bland annat klimatfrågor. Mikael Karlsson tillhör ledningsgruppen för Mistras och Formas nya program FAIRTRANS, Fair Transformations for a Fossil Free Society.

Biträdande chef på Brittiska ambassaden i Stockholm sedan 2018. Peter är en senior diplomat och leder den dagliga verksamheten på ambassaden. Innan sin nuvarande postering i Sverige tjänstgjorde Peter i Berlin, Accra och Oslo där han bland annat jobbade med frågor som berör klimat och energi, mänskliga rättigheter samt utrikespolitik.

Moderator:

Ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och programledare för We Don´t Have Times globala TV-klimatsändningar med miljonpublik. Catarina Rolfsdotter-Jansson är innehållsansvarig och moderator för A Sustainable Tomorrow och talesperson för Våra barns klimat. Journalist och har skrivit 12 böcker med olika fokus på hållbarhet. Föreläser och modererar i Sverige och utomlands för offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhällets aktörer om hållbarhet och klimat.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling