Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-22

”Vi vet vilken teknik som behövs för att Sverige ska nå nettonollutsläpp”

Elektrifiering och infångning av koldioxid. Investeringsstöd och ett högre pris på utsläpp. Senast år 2045 ska Sverige ha nått nettonollutsläpp av växthusgaser. Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit har svaret på vilken teknik som krävs för att nå dit. Den 29 oktober bjuder Mistra och Mistra Carbon Exit in till ett webbinarium om hur den svenska klimatomställningen kan accelereras.

Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit undersöker tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som uppstår längs vägen mot målet. Fokus ligger på försörjningskedjor och i ett antal industriella fallstudier undersöker Mistra Carbon Exit försörjningskedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter som tillsammans omfattar uppskattningsvis 75 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

På webbinariet Klimatet i fokus – hur accelererar vi den svenska omställningen? deltar bland andra Lars Zetterberg och Filip Johnsson, programchefer för Mistra Carbon Exit.

Berätta om er pågående forskning inom Mistra Carbon Exit?

– Vi vet vilken teknik som behövs för att Sverige ska nå nettonollutsläpp. Även om kostnaderna för den nya tekniken kan vara hög för vissa industrier så verkar det som att kostnadsökningen i konsumentledet blir marginell. Vi har också analyserat styrmedel som kan driva utvecklingen mot nettonollutsläpp, till exempel utsläppshandel, klimattullar och offentlig upphandling. Det är glädjande att priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt, men vi ser att det kommer behövas andra, kompletterande styrmedel. Vi har dessutom studerat beteenden hos företagsledare och konsumenter för att förstå vilka styrmedel som kan vara verkningsfulla.

Vilka tekniska lösningar har ni arbetat med hitintills, och hur kan dessa bidra till att accelerera den svenska klimatomställningen?

– Vi har tagit fram tekniska utvecklingsvägar för ett antal kritiska områden – cement- och ståltillverkning, transportinfrastruktur och byggnader, transporter och elsystem. För att nå nettonollutsläpp behöver vi elektrifiera en stor del av industrin, skapa en infrastruktur för att fånga in och lagra koldioxidutsläpp samt elektrifiera vägtransporterna. För att omställningen ska accelerera behöver vi testa den nya tekniken i industriell skala. Vi behöver ge finansiellt stöd för den nya tekniken och det måste bli dyrare att släppa ut växthusgaser. Det behövs dessutom nationella strategier för koldioxidinfångning och lagring, ökad elektrifiering av industrin, ett flexiblare elsystem och en smartare användning av biomassa.

Vilka är de stora knäckfrågorna för att Sverige ska nå målet om nollnettoutsläpp av växthusgaser till år 2045 ur ert perspektiv?

– Tyvärr är det fortfarande billigare att släppa ut växthusgaser än att minska dem och därför går utvecklingen mot fossilfrihet för sakta. Det måste bli dyrare att släppa ut. Det kommer även behövas nya styrmedel som skyndar på införandet av den nya tekniken. Till exempel investeringsstöd, kanske klimattullar. Vi kan inte heller vänta till år 2035 med att införa den nya tekniken. Om vi ska nå nettonollutsläpp år 2045 måste investeringsbeslut tas detta årtionde.

Webbinariet är den andra delen i Mistras webbinarserie om COP 26, minskade utsläpp och klimatanpassning. Läs mer om de tre delarna och anmäl dig här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling