Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-06-19

Vi utforskar nya forskningsområden

Mistras mål är att öppna två utlysningar under 2025. Nu har styrelsen fattat beslut om fyra forskningsområden som ska undersökas närmare.

Mistra arbetar kontinuerligt med analys av nya forskningsområden för att se var Mistras finansiering kan göra nytta. Nu har Mistras styrelse fattat beslut om ett antal områden där vi kommer att undersöka förutsättningarna för eventuella utlysningar under nästa år. Områdena är: one health, demokrati/korruption/säkerhet, naturrestaurering och material.

– Tillsammans med experter kommer vi nu att kartlägga och analysera behovet av ny kunskap och den miljöstrategiska betydelsen inom dessa områden. Vår målsättning är att två av områdena utmynnar i utlysningar som öppnar under nästa år. Vid sidan av arbetet med dessa områden pågår det fortlöpande arbetet med att utforska andra forskningsfrågor och forskningsområden, säger Mistras vd Anna Jöborn.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling