Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-05-06

Verktygslåda med 62 exempel för hållbar konsumtion

Konsumtionsrätter för kött, prova-på-kampanj på nattåg och produktpant. I en rapport från Mistra Sustainable Consumption listas 62 inspirerande exempel för hållbar konsumtion inom områdena mat, heminredning och semestrande.

Rapporten 62 sätt att möjliggöra hållbar konsumtion är en sammanställning av idéer och förslag som nämnts i Mistra Sustainable Consumptions forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Tanken är inte att exemplen, eller ”möjliggörare” som de kallas, ska ses som rekommendationer utan att rapporten ska fungera som en verktygslåda med inspirerande exempel på styrning och förändring mot hållbar konsumtion.

Rapporten riktar sig till politiker på nationell och lokal nivå, beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv samt till organisationer inom civilsamhället. Möjliggörarna är också underlag för forskningsprogrammets planerade forskning om effektivitet, paketering och acceptans för styrmedel.

Läs en intervju med Åsa Svenfelt och ta del av rapporten hos Mistra Sustainable Consumption.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling