Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-09-25

Värmländsk ingenjör leder satsning på skogens digitalisering

Sverker Danielsson leder Mistras senaste forskningssatsning, Mistra Digital Forest. Skogen honom varmt om hjärtat, men att hitta skogar i Stockholmstrakten för friluftsmänniskan och värmlänningen Sverker Danielsson är inte det lättaste.

Sverker Danielsson

– Skog och skog… Det finns i alla fall lite skogsstigar, säger han skämtsamt, och lägger till:

– Jag är från Värmland så jag tycker inte det finns riktig skog i närheten.

Sverker Danielsson tillbringar mycket av sin fritid i skogen: på promenader och fjällvandringar med familjen eller i löparspåret. Och varje dag på cykeln längs resvägen från radhuset i Bromma till nya kontoret hos branschorganisationen Skogsindustrierna i centrala Stockholm – tolv kilometer som mest består av asfalt – försöker han leta upp alla skogsdungar han kan.

– Har jag tid försöker jag välja lite roligare, skoglig väg.

Historiskt, kulturellt, ekonomiskt och geografiskt är skogen av stor betydelse för Sverige. För Sverker Danielsson betyder den på samma gång avkoppling och karriär.

– Skogen är en härlig plats att vara på. Man mår bra av att vara i skogen. Det är det vi är gjorda för känns det som.

– Men man har ju alltid i bakhuvudet hur man kan använda skogen på bästa sätt …

De närmaste fyra åren kommer han att få mycket tid att fundera vidare på det, som programchef för Mistra Digital Forest. Sverker Danielsson har lång erfarenhet av skogsnäringen, men hittills har han framförallt ägnat sig åt processindustrins utmaningar. I det nya programmet ska han framför allt arbeta med steget innan, hur skogen brukas och veden avverkas.

– Det ska bli väldigt inspirerande att komma in i ett delvis nytt område. Och utmanande såklart. Men man måste också göra saker som man inte kan. Det tror jag är bra.

Att han kommer in i programmet lite från sidan, och snarare ska prata med jägmästare och agronomer istället för med ingenjörer, ser han inte som någon nackdel, snarare tvärtom.

– Det kommer visserligen att ta lite längre tid för mig att sätta mig in i forskarnas arbeten.  Å andra sidan frestas jag inte att gå in i deras roll och peta i detaljer.

– Skoglig kompetens finns det gott om i programmet. Jag behöver inte stå för den själv. Min huvuduppgift är att se till helheten och att driva programmet mot de övergripande målen.

Uppvuxen i Hammarö utanför Karlstad har skogen alltid funnits nära Sverker Danielsson. Men också processindustrin – Skoghalls bruk, ett av landets större massa- och pappersbruk ligger i kommunen. Civilingenjörsexamen i kemiteknik på KTH följdes några år senare av en doktorsavhandling om hur massabruk kan optimera kokningen – det första viktiga processteget när ved blir massa – och hur det i slutändan kan bidra till bättre papperskvalitet.

Efter några år som utvecklingsingenjör på Alfa Laval, lockades Sverker Danielsson tillbaka till en forskartjänst på dåvarande forskningsinstitutet Innventia, numera en del av RISE.

– Jag fick tillfälle att jobba med ämnen som jag doktorerade på. Det lockade mig då. Jag fick driva ganska stora projekt mot industrin. Och dra nytta av det jag gjorde under doktorandtiden.

Från början jobbade han som forskare och projektledare, men i allt större omfattning har han verkat som chef och forskningsledare.

– De senaste fyra åren på RISE har jag haft en chefsroll och har drivit färre egna projekt. Det har handlat mer om att leda och förstå människor. Den sidan av forskningen tycker jag också är väldigt spännande.

Ledorden för Mistra Digital Forest är effektivt och hållbart skogsbruk. I Sverige har vi jobbat länge med att utveckla skogsbruket, och stor kunskap finns redan, konstaterar Sverker Danielsson. Men vi behöver bättre förstå hur vi ska ta vara på de nya möjligheter som digitaliseringen innebär, säger han.

– Digitaliseringen ger oss allt mer högupplöst information, allt fler detaljer om skogsbestånd och enskilda träd. Bättre data hjälper oss att fatta beslut om hur och när man bäst avverkar och vilka produkter trädet bör användas till.

Vilka produkter är de bästa för just det här skogsbeståndet? Hur skapas effektiva logistik- och värdekedjor? Det är några av de frågor som programmet ska försöka svara på. Digitaliseringen handlar också om en ökad automation av de skogsmaskiner som används vid avverkning.

– I förlängningen handlar hela digitaliseringsprocessen och Mistra Digital Forest om att utveckla nya beslutsstöd. Hur kan vi på bästa sätt ta hand om stora mängder data om skogen?

Sverker Danielsson ska själv leda ett delprojekt om så kallade bioraffinaderier. Det handlar om att öka värdet på skogsbaserade produkter och om hur massabruken i framtiden kanske också blir producenter av allt från biobaserat lim till råvara för bioplast.

– Det finns många uppslag och idéer på det här området och det är något som jag tidigare har jobbat med. Därför ska det bli väldigt roligt att få utforma och driva ett projekt kring bioraffinaderier.

Många har högt ställda förväntningar på att skogen ska hjälpa oss att komma bort från dagens fossilberoende, och att vi med skogsråvara ska kunna producera allt från byggmaterial, bränsle, drivmedel och nya innovativa material. Omställningen mot en mer biobaserad ekonomi är självfallet en positiv utmaning för skogsnäringen, anser Sverker Danielsson, men ibland är förväntningarna på skogens kapacitet överdrivna.

– Det är bra om vi kan fasa ut plast och engångsprodukter med mer biobaserade material. Det är en positiv förändring och det kommer mer och mer.

– Men vi kan inte bara fortsätta leva som vi gör idag och tro att vi kan ersätta all olja med skogsbaserade produkter. Den volymen skog finns inte.

Sverker Danielsson hoppas att Mistra Digital Forest på lång sikt ska gynna ett ökat byggande i trä – att ersätta betong med trä innebär enligt honom stora klimatfördelar under byggnadens hela livscykel. Sverker Danielsson hoppas att programmet också ska bidra till en mer nyanserad samhällsdiskussion om skogen.

– Mer kunskap om skogsbruk är nödvändigt för att hantera dagens klimatutmaning. Vi ska försöka lyfta våra resultat med andra forskare men också hos beslutsfattare och i den allmänna opinionen för att få fler att förstå att skogen är en del av lösningen.

Om Sverker Danielsson

  • ÅLDER: 41 år
  • JOBB: Programchef för Mistra Digital Forest
  • FAMILJ: Fru och två barn, 8 och 11 år.
  • BOR: Radhus i Bromma, Stockholm.
  • FRITID: Skidåkning och friluftsliv och att umgås med vänner. Dessutom tränare för sonens fotbollslag.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling